cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

DiscoverEU: Mladí ľudia dostanú príležitosť precestovať kontinent, na ktorom žijú

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics sa zúčastnil na stretnutí zainteresovaných strán k novej iniciatíve Európskej únie pod názvom DiscoverEU, ktorá ponúka 18-ročným mladým ľuďom príležitosť precestovať kontinent, na ktorom žijú. 

Projekt navrhol Európsky parlament a v roku 2018 sa naň vyčlenilo 12 miliónov EUR . Vďaka týmto prostriedkom bude celkovo 20 000 mladých ľudí môcť cestovať po celej Európe a spoznávať tak jej bohaté kultúrne dedičstvo, stretávať nových ľudí, učiť sa od iných kultúr a objavovať, čo spája Európu.

Účastníci môžu cestovať najviac 30 dní a navštíviť maximálne 4 zahraničné destinácie. Keďže rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, budú mať príležitosť zúčastniť sa aj na mnohých podujatiach, ktoré prebiehajú v celej Európe. Do prvého kola podávania žiadostí sa účastníci budú môcť prihlásiť počas dvoch týždňov v júni 2018 prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Podmienkou je, že záujemcovia k 1. júlu 2018 dovŕšili 18 rokov, sú občanmi EÚ a ochotní cestovať v lete tohto roku. Porota následne vyberie prvých 15  000 účastníkov.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Druhé kolo podávania žiadostí sa pravdepodobne uskutoční v druhom polroku 2018 v závislosti od rozpočtu a spätnej väzby od účastníkov, ktorí budú cestovať v lete. Viac informácií o iniciatíve nájdete v polovici mája na webovej stránke Európskeho portálu pre mládež, na Facebooku alebo na Twitteri.

O dac

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices