online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Budúcnosť Európy: Komisia začína online verejnú konzultáciu určenú všetkým občanom

Táto jedinečná konzultácia je súčasťou širšej diskusie o budúcnosti Európy, ktorá odštartovala 1. marca 2017 bielou knihou Komisie. Vypracovala ju skupina 96 občanov z 27 členských štátov, ktorí sa zišli, aby rozhodli, aké otázky položia svojim spoluobčanom.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, a preto je načase, aby rozhodli o tom, aká by mala byť Únia 27 členských štátov. V každom prípade to musí byť Európa vytvorená Európanmi. V prieskume, ktorý dnes začíname, sa pýtame všetkých Európanov: Akú budúcnosť si želáme pre seba, naše deti a našu Úniu? Práve teraz môžu Európania jasne a otvorene vyjadriť, čo ich znepokojuje, a navrhnúť, čo by ich lídri mali urobiť, aby sa ich obavy rozptýlili.“

Komisia 5. a 6. mája po prvýkrát zvolala občiansky panel, aby vypracoval návrh verejnej konzultácie. Do Bruselu na akciu organizovanú Európskym hospodárskym a sociálnym výborom pricestovalo 96 Európanov, ktorí spoločne vypracovali 12 otázok online prieskumu. Tento jedinečný príklad participatívnej demokracie ukazuje, že občania zohrávajú pri diskusii o budúcnosti Európy ústrednú úlohu.

Je súčasťou prebiehajúcej diskusie o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi, ktorá sa začala 1. marca 2017 uverejnením bielej knihy Komisie. Občania už môžu vyjadrovať svoje názory online – konzultácia tieto možnosti ďalej rozšíri. Online konzultácia bude prebiehať súbežne s už prebiehajúcimi dialógmi s občanmi, ktoré organizujú Európska komisia a členské štáty. Od roku 2012 sa uskutočnilo takmer 700 takýchto interaktívnych verejných diskusií v 160 mestách. Komisia má v pláne zvýšiť ich frekvenciu, aby ich do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, stihla zorganizovať ďalších 500.

Viac..  Ministri vnútra EÚ sa dohodli zlepšiť podporu a uznávanie pre obete terorizmu

Okrem Komisie organizujú dialógy s občanmi v súčasnosti aj vlády všetkých členských štátov. Deje sa tak v nadväznosti na iniciatívu Francúzska, ktorú podporili hlavy štátov alebo predsedovia vlád budúcej EÚ27. Komisia sa o prínosy svojich skúseností delí s členskými štátmi. Konzultácia bude prebiehať až do samitu v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019. Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2018 Komisia predloží členským štátom priebežnú správu o procese spojenom s bielou knihou. Záverečnú správu predstaví 9. mája 2019 na prvom samite EÚ27 v rumunskom Sibiu, čiže iba niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Súvislosti

V marci 2017 Komisia otvorila novú diskusiu o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi uverejnením „Bielej knihy o budúcnosti Európy“. Členovia Komisie cestujú po Európe, aby si vypočuli názory občanov na rôzne scenáre, ktoré sa v nej uvádzajú. Každý občan má tak možnosť podieľať sa na formovaní Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices