polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov preskúma nástroje na riadenie rizík a kríz v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Audítori preskúmajú, či sa zavedenými opatreniami účinne a efektívne riešia straty na príjmoch poľnohospodárov spôsobené ohrozeniami, ako sú extrémne počasie, nákazlivé choroby a politické rozhodnutia, napr. ruský zákaz dovozov z EÚ.

Audit sa zameria na nástroje riadenia rizík vypracované na presunutie časti rizík, ktorým čelia poľnohospodári, na tretie strany, napríklad poisťovne a vzájomné fondy, a tiež na “mimoriadne opatrenia”, ktoré pomáhajú poľnohospodárom čeliť krízam, ako je nerovnováha na trhu, choroby zvierat či strata dôvery spotrebiteľov.

„Výrobné straty a politické rozhodnutia ako zákaz dovozu do Ruska priamo ovplyvňujú príjmy poľnohospodárov,” povedal Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Vzhľadom na obmedzenia v rozpočte EÚ a nové priority, ako aj extrémnejšie počasie, musí byť rámec riadenia rizík a kríz pre poľnohospodárstvo spoľahlivý a koherentný”.

V rámci auditu sa preskúma hodnotenie potrieb riadenia rizík a riešenia kríz vykonané Európskou komisiou. Posúdi sa, či sú nástroje riadenia rizík a kríz dobre integrované a koordinované navzájom a s vnútroštátnymi opatreniami. Taktiež sa bude analyzovať riadenie rizík EÚ v praxi a mimoriadne opatrenia zavedené pre sektor ovocia a zeleniny v nadväznosti na zákaz dovozu do Ruska.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Audítori plánujú navštíviť niekoľko členských štátov a uskutočniť zasadnutia s riadiacimi orgánmi SPP a platobnými agentúrami, ako aj kľúčovými zainteresovanými stranami, napr. poisťovňami a vzájomnými fondmi. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje v polovici roka 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európska komisia schválila prvú modifikáciu pre slovenských poľnohospodárov

Európska komisia (EK) informovala, že v piatok 1. decembra schválila prvú modifikáciu strategického plánu Spoločnej …

Consent choices