Malmstrom
Eurokomisárka Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

EÚ víta správu odvolacieho orgánu WTO v spore o podpore pre spoločnosť Airbus

V správe sa zamieta veľká väčšina obvinení USA, že EÚ nevyhovela zisteniam Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Odvolací orgán s konečnou platnosťou zamietol všetky tvrdenia USA, že akákoľvek podpora EÚ je podľa pravidiel WTO jednoznačne „zakázaná“.

Komisárka Malmströmová vyhlásila: Odvolací orgán WTO, najvyššia súdna inštancia WTO, dnes s konečnou platnosťou zamietol sťažnosť USA namierenú proti balíku podpory EÚ pre Airbus a uznal, že EÚ vo veľkej miere vyhovela jeho pôvodným zisteniam. Je podstatné, že zamietol veľkú väčšinu tvrdení USA, že táto podpora poškodzovala predaj lietadiel spoločnosti Boeing. EÚ teraz urýchlene prijme opatrenia, aby zaistila úplný súlad s konečným rozhodnutím WTO v tejto veci. Okrem toho očakávame aj nadchádzajúce rozhodnutie odvolacieho orgánu o tom, či zisteniam WTO, ktoré sa týkajú masívnej a pretrvávajúcej štátnej podpory pre Boeing, vyhoveli USA.“

Odvolací orgán konštatoval, že väčšina podpory EÚ pre Airbus, ktorú USA napadli, sa skončila v roku 2011. Rozhodol, že podľa pravidiel WTO nemusí EÚ prijať žiadne ďalšie opatrenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc, ktorá už neexistuje, čo je prípad údajnej podpory pre modely lietadiel A300, A310, A320 a A330/A340.

Na základe tohto rozhodnutia musí EÚ splniť už len niekoľko zostávajúcich požiadaviek na to, aby úplne vyhovela pravidlám WTO. Týkajú sa návratných úverov poskytovaných na novšie modely A380 a A350 XWB. Požiadavky týkajúce sa lietadiel s jednou uličkou už nie sú žiadne.

Odvolací orgán tiež výrazne znížil odhad hospodárskej škody, ktorú zostávajúca podpora EÚ údajne spôsobila predaju lietadiel Boeing. USA predložili 218 tvrdení o nepriaznivých účinkoch na Boeing (napr. nižšie objemy predaja) v dôsledku údajnej podpory pre Airbus. Odvolací orgán zamietol 94 % tvrdení USA a potvrdil iba 14 prípadov, keď mala podpora negatívny vplyv na Boeing, pričom podpora súvisela len s modelmi A350 XWB a A380.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

EÚ teraz urýchlene prijme opatrenia s cieľom vyhovieť pravidlám WTO, pokiaľ ide o jej zostávajúce povinnosti.

Súvislosti

Pôvodný spor pred WTO sa začal v roku 2004. USA napadli podporu, ktorú Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo poskytovali spoločnosti Airbus na vývoj a produkciu jej sérií programov veľkých civilných lietadiel.

WTO v tejto veci vydala rozhodnutie v roku 2011, ale USA usúdili, že EÚ, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo neuskutočnili dostatočné opatrenia na odobratie subvencií pre Airbus, alebo na odstránenie hospodárskeho vplyvu týchto subvencií na Boeing. USA preto začali proti EÚ konania týkajúce sa splnenia povinností, ktorými spochybnili európske úsilie. Dnešný vývoj znamená koniec týchto konaní, keďže odvolací orgán je najvyšším súdom WTO.

EÚ podala v roku 2005 súbežnú žalobu proti podpore vlády USA pre lietadlá Boeing. V tejto veci sme takisto v štádiu konania týkajúceho sa splnenia povinností po tom, ako EÚ pred WTO tvrdila, že USA nevyvinuli žiadne úsilie s cieľom odstrániť svoje subvencie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices