peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Komisia nemá úplný prehľad o opatreniach financovaných z prostriedkov EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa podporou EÚ pre členské štáty určenou na boj proti radikalizácii riešia ich potreby, no v koordinácii a hodnotení sa vyskytujú určité nedostatky. Audítori tvrdia, že Komisia nie je schopná preukázať, nakoľko účinné sú skutočne opatrenia na boj proti radikalizácii financované z prostriedkov EÚ, čo znamená, že existuje riziko, že sa pre budúcnosť nevyvodia žiadne ponaučenia.

Za národnú bezpečnosť vrátane boja proti terorizmu zodpovedajú členské štáty. Pod ich vedením sa navrhujú a vykonávajú opatrenia na riešenie radikalizácie, teda javu, keď si ľudia osvojujú extrémistické ideológie a správanie, ktoré by ich mohli viesť k spáchaniu teroristických činov. Väčšina podozrivých, ktorí boli zapojení do nedávnych teroristických útokov v Európe, boli európski občania, ktorí sa radikalizovali. Európska komisia podporuje členské štáty v ich snahách a pomáha zabezpečovať výmenu osvedčených postupov.

Podpora EÚ určená pre členské štáty na boj proti radikalizácii sa financuje z rôznych fondov, ako je Fond pre vnútornú bezpečnosť, program Horizont 2020, program Spravodlivosť, Erasmus+ a Európsky sociálny fond.

„Komisia koordinovala podporu prostredníctvom rôznych útvarov a dosiahla niekoľko synergií. Existuje však ešte priestor na zlepšenie,“ uviedol Jan Gregor, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Komisia nemá úplný prehľad o opatreniach financovaných z prostriedkov EÚ a pre použité finančné prostriedky EÚ neboli stanovené ukazovatele či cieľové hodnoty, na základe ktorých by sa dali merať úspechy riešenia radikalizácie.“

Audítori zistili, že nebol plne využitý potenciál siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, ktorá spája psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície a väzenskej stráže a probačných úradníkov z celej Európy, ktorí pracujú s osobami, ktoré sú náchylné na radikalizáciu. Jej úspech sa často meral z hľadiska vykonaných činností (napr. počet zorganizovaných zasadnutí alebo vypracovaných dokumentov), a nie z hľadiska účinnosti (napr. získané poznatky, vplyv na prácu účastníkov).

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Jednotka EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu, ktorú riadi Europol, označuje teroristický obsah na internete a upozorňuje naň poskytovateľov služieb ako YouTube, Google, Facebook a Twitter. Audítori však upozornili, že štatistiky EÚ nezachytávajú vplyv opatrení EÚ na výskyt teroristickej propagandy na internete. Odstránený propagandistický materiál sa niekedy jednoducho len znovu nahrá na internet alebo premiestni na inú platformu (tzv. efekt „Buchni krtka“).

Práca na audite zahŕňala kontroly vnútroštátnych orgánov v Belgicku a vo Francúzsku s cieľom posúdiť relevantnosť a pridanú hodnotu podpory, ktorú dostávajú. Audítori odporúčajú, aby Európska komisia zlepšila spôsob koordinácie svojich opatrení na riešenie radikalizácie, zvýšila praktickú podporu pre odborníkov pracujúcich v teréne a tvorcov politík v členských štátoch a zlepšila svoj rámec na posudzovanie výsledkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices