internet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Pripojenie na ultrarýchle širokopásmové služby stále výrazne zaostáva za cieľom

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa síce širokopásmové pokrytie v EÚ vo všeobecnosti zlepšuje, všetky ciele stanovené do roku 2020 však nebudú dosiahnuté. Podľa audítorov cieľ EÚ, aby polovica európskych domácností mala ultrarýchle širokopásmové pripojenie do roku 2020, výrazne zaostáva za cieľom. Najmä vidiecke oblasti zostávajú horšie pripojené než mestá.

Hoci takmer všetky členské štáty dosiahli cieľ základného širokopásmového pokrytia, s najväčšou pravdepodobnosťou tomu tak nebude v prípade cieľov rýchleho (nad 30 megabitov za sekundu, Mbps) a ultrarýchleho širokopásmového pripojenia (nad 100 Mbps) do roku 2020. Vidiecke oblasti zostávajú problémom vo väčšine členských štátov; 14 z 28 členských štátov malo pokrytie vidieckych oblastí rýchlym širokopásmovým pripojením nižšie než 50 %. Okrem toho, do polovice roku 2017 malo predplatné na ultrarýchle širokopásmové pripojenie len 15% domácností.

„Dobrá rýchlosť internetu a prístup k nemu, ako ich zabezpečuje širokopásmové pripojenie, sú zásadne dôležité, aby si Európa udržala svoje konkurenčné postavenie v globálnej ekonomike a v prospech občanov a vlád,“ povedala Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Je dôležité, aby si EÚ v budúcnosti kládla ciele v oblasti širokopásmového pripojenia, ktoré budú pre ňu výzvou a ktoré budú realistické, a aby ich plnila. Vyjadrujeme odporúčania v oblasti strategického plánovania, regulačného prostredia a podpory konkurencie.“

Audítori navštívili päť členských štátov: Írsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko – a konzultovali s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, podnikmi a telekomunikačnými združeniami, združeniami zákazníkov a odbormi.

V správe sa poukazuje na tieto najdôležitejšie záležitosti: Stratégie v oblasti širokopásmového pripojenia sú kľúčové. Všetky kontrolované členské štáty vypracovali takéto stratégie, ale niektoré boli dokončené neskoro a ich ciele neboli vždy jednotné s cieľmi stanovenými na úrovni EÚ.

Hospodárska súťaž medzi poskytovateľmi je dôležitá pre rozvoj širokopásmovej infraštruktúry, ale nie všetky kontrolované členské štáty vytvorili primerané právne a regulačné prostredie. Niektoré oblasti, najmä tie, ktoré sú ďaleko od miest, nie sú však pre súkromný sektor atraktívne. Bez verejnej podpory je riziko, že tieto oblasti budú naďalej zaostávať, pokiaľ ide o prístup k širokopásmovému pripojeniu.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

Potreby financovania širokopásmovej infraštruktúry vo vidieckych a prímestských oblastiach sa neriešili vždy primerane a podpora Európskej investičnej banky sa nezamerala na oblasti, ktoré to najviac potrebovali. Podľa Európskej komisie na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti širokopásmového pripojenia v členských štátoch bude potrebná suma až do výšky 250 mld. EUR. Približne polovica tejto sumy môže byť potrebná pre vidiecke oblasti.

Napriek týmto problémom Maďarsko, Írsko a Taliansko (t. j. tri z piatich kontrolovaných členských štátov) môžu mať dobrú pozíciu na dosiahnutie cieľov Európskej komisie do roku 2025, ak zrealizujú plány tak, ako sa očakáva, hovoria audítori. Jedným z týchto plánov je, že všetky domácnosti budú mať prístup k ultrarýchlemu širokopásmovému pripojeniu s možnosťou zvýšenia rýchlosti na 1 gigabit za sekundu.

Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní:

  • členské štáty by mali vypracovať nové plány na obdobie po roku 2020;
  • Európska komisia by mala objasniť uplatňovanie usmernení k štátnej pomoci a podporovať úsilie členských štátov o väčšiu súťaž v poskytovaní služieb širokopásmového pripojenia;
  • Európska investičná banka by mala zamerať svoju podporu na malé a stredné projekty v oblastiach, v ktorých je podpora verejného sektora najpotrebnejšia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices