internet, data
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Jednotný európsky trh: Už čoskoro by sa mal stať jeho súčasťou aj voľný tok neosobných údajov

Jednotný európsky trh umožňuje voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Už čoskoro by sa mal stať jeho súčasťou aj voľný tok neosobných údajov. 

Výbor EP pre vnútorný trh schválil návrh pravidiel, ktoré majú zabezpečiť voľný tok neosobných údajov v rámci EÚ. Cieľom návrhu je odstrániť geografické obmedzenia a umožniť firmám aj verejnej správe uchovávať a spracovávať údaje neosobného charakteru.

„Pre  digitálnu ekonomiku v Európe je toto nariadenie je skutočne prelomové, pre firmy a pre orgány verejnej moci môže priniesť obrovskú efektivitu. Vytvorí priestor pre umelú inteligenciu, úložiská typu cloud a možnosti pre rozsiahlu analýzu dát,“ vysvetľuje prínos nových pravidiel spravodajkyňa Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Švédsko).

Podľa súčasnej legislatívy sú v niektorých členských krajinách firmy a verejná správa povinné spracovávať neosobné údaje iba v rámci svojho územia, a mnohé tak aj robia. Súčasná legislatíva a právna neistota pri nakladaní s údajmi (napríklad pri zmene poskytovateľa služieb) stojí EÚ miliardy eur. V budúcnosti by sa obmedzenia mali týkať iba naliehavých prípadov ohrozenia verejnosti. Cezhraničnú konkurencieschopnosť by mal zabezpečiť aj prenos dát medzi jednotlivými poskytovateľmi cloudových úložísk. 

„Je to dôležitý krok smerom k zníženiu ochrany neosobných údajov, ktorá ohrozuje digitálne hospodárstvo. Mojim cieľom je mať jasné, neutrálne a v budúcnosti udržateľné pravidlá pre online údaje,“ hovorí Corazza Bildt.

Viac..  Komisia poslala X predbežné zistenia o porušení aktu o digitálnych službách

Osobné údaje sú v bezpečí

Tieto pravidlá by sa vzťahovali iba na neosobné údaje, teda na také údaje, ktoré nemôžu byť osobného charakteru (t. j. neobsahujú informácie, s ktorými by bolo možné identifikovať konkrétnu osobu) alebo anonymizované (t. j. prvky, ktoré vedú k identifikácii osoby, sú z dátového súboru odobraté). Nariadenie sa riadi GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré vstúpilo do platnosti 25. mája 2018.

Čo bude ďalej?
Ak júnové plenárne zasadnutie schváli mandát, rokovania o definitívnej podobe nariadenia s radou a komisiou by mohli začať už 14. júna 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices