myto
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ chcú uľahčiť vymáhanie nezaplateného cestného mýta

Krajiny EÚ chcú uľahčiť vystopovanie zahraničných vlastníkov vozidiel, za ktoré sa nezaplatili mýta, a to vzájomným poskytnutím prístupu k vnútroštátnym údajom o evidencii vozidiel.

Rada prijala všeobecné smerovanie týkajúce sa aktualizovaných pravidiel elektronického výberu mýta, v ktorých sa uvádza právny základ, z ktorého výmena informácií vychádza. Možné administratívne alebo právne dôsledky budú závisieť od vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej sa cestný poplatok nezaplatil.

Návrh smernice tiež zlepší interoperabilitu elektronických mýtnych systémov v celej Európe odstránením administratívnych prekážok, ako sú miestne technické špecifikácie, a poskytnutím zjednodušeného prístupu na trh poskytovateľom elektronických mýtnych služieb. Snahou je, aby účastníci cestnej premávky mohli cestovať v rámci EÚ a platiť elektronické mýto pomocou jednej palubnej jednotky, na základe jednej zmluvy a jednou faktúrou.

„Týmito novými pravidlami pre elektronické cestné mýto sa zabezpečí, aby všetci účastníci cestnej premávky zaplatili mýto, nech už sa nachádzajú kdekoľvek v EÚ. Zvýšená interoperabilita medzi rôznymi mýtnymi systémami okrem toho umožní lepšiu mobilitu v celej EÚ,“ uviedol Ivajlo Moskovski, bulharský minister dopravy, informačných technológií a spojov.

Viac..  Európske automobilky musia byť schopné konkurovať novým ázijským hráčom

Rada vo svojom všeobecnom smerovaní posilnila a objasnila ustanovenia o ochrane údajov.

Nové opatrenia by sa začali uplatňovať po 30 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pred tým, ako smernica nadobudne účinnosť, musia jej návrh schváliť Rada aj Európsky parlament.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európske mýto bude v roku 2024, nákladovosť mýta by mala klesnúť pod 15 %

Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) by sa na Slovensku mohla spustiť na prelome rokov …

Consent choices