Jean Claude Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Junckerov plán: Podpora sociálnych podnikov aj na Slovensku

Európsky investičný fond (EIF) a všetkých sedem členských bánk skupiny Erste Group podpísali dohodu o záruke sociálneho podnikania s cieľom financovať sociálne organizácie v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

Vďaka tejto novej dohode o záruke môže sieť miestnych bánk Erste Group poskytnúť spolu 50 miliónov EUR v úveroch najmenej 500 sociálnym organizáciám v nasledujúcich piatich rokoch v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v Srbsku. Nová dohoda o financovaní bola podpísaná vďaka Európskemu fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je jadrom Investičného plánu pre Európu.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: Európska komisia je plne odhodlaná podporovať inkluzívne podnikanie ako súčasť boja proti sociálnemu a finančnému vylúčeniu. Preto s potešením vítam dnešnú dohodu so skupinou Erste Group, ktorá bude podporovať približne 500 sociálnych podnikov v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a aj v Maďarsku, kde je táto dohoda prvou svojho druhu. Vďaka nej získajú sociálne podniky podporu pri rozbiehaní a budovaní svojho podnikania, čo povedie k tvorbe pracovných miest a inkluzívnemu rastu na miestnej úrovni.“

Viac..  Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Sociálni podnikatelia a neziskové organizácie môžu v rámci programu podporovaného EÚ čerpať pôžičky so zníženou úrokovou sadzbou a s nižšími požiadavkami na kolaterál. Skupina poskytne financovanie širokej škále odvetví sociálneho podnikania, pričom sa zameria na inovatívne a sociálne orientované organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb alebo zamestnanosti znevýhodnených, marginalizovaných alebo zraniteľných skupín.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices