Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko sa na čele V4 zameria na spoločné kultúrne korene

Na spoločné kultúrne korene a historické skúsenosti v kontexte historických premien Európy chce SR upozorniť v rámci predsedníctva vo visegrádskej skupine, ktoré preberie začiatkom júla. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v „Programe predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2018 – 30. jún 2019“, ktorý 20. júna schválila vláda.

Podľa tohto materiálu sa pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nových štátov na území rakúsko-uhorskej monarchie v poľskom Rzeszówe uskutoční 1. ročník divadelno-umeleckého festivalu Transmisje. V prvom polroku 2019 naň nadviaže 2. ročník festivalu, ktorý sa bude konať v Košiciach a zameria sa na 30. výročie pádu železnej opony.

Predsedníctvo bude propagovať i aktuálny Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. Podporí tak i aktivity, ktorých cieľom je podnietiť ľudí objavovať a spoznávať kultúrne dedičstvo Európy a posilniť pocit príslušnosti k spoločným európskym koreňom. Slovensko ako predsedajúca krajina Visegrádskej štvorky (V4) avizuje, že bude klásť dôraz na hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, jeho hospodársky prínos, jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii a význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Naše predsedníctvo sa ďalej plánuje venovať výmene skúseností v systéme financovania kultúry a menšinovej kultúry v krajinách V4 s dôrazom na nezávislú, resp. neštátnu kultúru, jej aktuálny stav, východiská a nové trendy. Medzi plánované aktivity predsedníctva SR vo V4 patria v oblasti kultúry viaceré odborné a kultúrne podujatia. V októbri tohto roka sa uskutoční Medzinárodná konferencia o ranostredovekej sakrálnej architektúre so zameraním na veľkomoravské obdobie v Kopčanoch. Do aktuálneho 10. ročníka súťaže Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) Kruhy na vode sa zapoja nielen dizajnéri, výtvarníci a študenti zo Slovenska, ale i z ostatných krajín V4.

Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Výsledky súťaže by mali byť známe koncom augusta a ÚĽUV ich verejnosti prinesie na následnej výstave plánovanej na október v Galérii ÚĽUV v Bratislave. Politická reprezentácia V4 zodpovedná za kultúru by sa mala stretnúť na niekoľkých podujatiach. V júni 2019 sa uskutoční 28. stretnutie ministrov kultúry krajín V4. Pracovná skupina pre kultúrne dedičstvo krajín V4 bude diskutovať v prvom polroku 2019 v Bratislave. V prvom polroku budúceho roka sa tiež uskutoční Medzinárodná konferencia k 100. výročiu vzniku Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na programe ďalej je kolokvium knižnično-informačných expertov z krajín V4; vyšehradská iniciatíva audiovizuálnej spolupráce a tiež projekt Medzinárodných majstrovských kurzov (V4 a EÚ)/Akadémie Konvergencie a ďalšie akcie, avizuje ministerstvo zahraničných vecí v programe predsedníctva.

Slovenská republika bude V4 predsedať od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Mottom nášho v poradí piateho predsedníctva bude „Dynamický Vyšehrad pre Európu“. Program predsedníctva Slovenskej republiky vo visegrádskej skupine je postavený na troch prioritách: silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Zámerom je zdôrazniť jednoznačnú orientáciu Slovenska na Európu ako priestoru, ktorý je pre ďalší rozvoj celého regiónu životne dôležitý. Slovensko prevezme predsedníctvo od Maďarska a odovzdá ho Česku.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices