Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko chce počas predsedníctva vo V4 nadviazať na program v oblasti zručností pre Európu

BRATISLAVA / Slovensko chce počas predsedníctva V4 nadviazať na Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý prijali v roku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V oblasti celoživotného vzdelávania a v súlade s dynamickým vývojom na trhu práce je v záujme predsedníctva zamerať sa na rozvíjanie základných zručností i zvyšovanie úrovne digitálnych kompetencií dospelej populácie vo všetkých vekových kategóriách. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v „Programe predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2018 – 30. jún 2019“, ktorý 20. júna schválila vláda.

Slovenské predsedníctvo chce aj naďalej podporovať výmenu skúseností a implementáciu OECD Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých. Ďalším kľúčovým aspektom predsedníctva bude záujem o zviditeľnenie výsledkov neformálneho vzdelávania a jeho uznávanie v kontexte nadobudnutia relevantných kvalifikácií pre trh práce, vrátane zvyšovania atraktivity ďalšieho vzdelávania. V oblasti regionálneho školstva najviac rezonuje problematika prepájania vzdelávania so svetom práce prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. „V čase rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúceho trhu práce je potrebné, aby odborné vzdelávanie a príprava reflektovali najnovšie trendy vývoja v oblasti priemyslu a služieb a premietli sa tak do vzdelávacích programov na stredných odborných školách. Aktivity nadväzujú na Nový program v oblasti zručností pre Európu,“ píše sa v materiáli. Predsedníctvo sa ďalej zameria na prepájanie odborného vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce prostredníctvom zapojenia zamestnávateľov do procesu odborného vzdelávania a prípravy či na podporu vzdelávania učiteľov odborných predmetov ako aj na výmenu skúseností a možnosti uplatnenia systémov odborného vzdelávania.

Slovensko sa chce počas svojho pôsobenia na čele V4 zamerať aj na podporu a rozvoj talentu a potenciálu mladých ľudí v krajinách V4 a východnej Európy. Zámerom je tiež posilniť spoluprácu mimovládnych organizácií a pracovníkov s mládežou ako aj efektívne využívať dostupné finančné zdroje z Medzinárodného vyšehradského fondu a programu Erasmus+. Predsedníctvo bude pokračovať v spoločnom projekte posilňovania regionálnej spolupráce krajín V4 v oblasti športu formou organizácie športových súťaží v kategórii juniorov pod názvom Olympijské nádeje.

Viac..  EÚ uvalí clá na čínske elektromobily vo výške 25 %

Slovenská republika bude V4 predsedať od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Mottom nášho v poradí piateho predsedníctva bude„Dynamický Vyšehrad pre Európu“. Program predsedníctva Slovenskej republiky vo visegrádskej skupine je postavený na troch prioritách: silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia. Zámerom je zdôrazniť jednoznačnú orientáciu Slovenska na Európu ako priestoru, ktorý je pre ďalší rozvoj celého regiónu životne dôležitý. Slovensko prevezme predsedníctvo od Maďarska a odovzdá ho Česku.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices