EU Japonsko
Samit EÚ a Japonska. Predseda Európskej rady Donald Tusk, premiér Šinzó Abe a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko podpísali dve prelomové dohody

Dňa 17. júla sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia podpísali dve prelomové dohody – dohodu o strategickom partnerstve a dohodu o hospodárskom partnerstve, ktoré výrazne posilnia obojstranné vzťahy.

Európsku úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Japonsko zastupoval premiér Šinzó Abe. Zúčastnil sa aj podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. Vedúci predstavitelia EÚ vyjadrili japonskému ľudu sústrasť v súvislosti so záplavami a zosuvmi pôdy v západnom Japonsku a ponúkli japonskému premiérovi svoju podporu a pomoc.

„Dnešok je historickým okamihom v našom trvalom partnerstve“, povedal predseda Jean-Claude Juncker„Dnešný podpis dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je významným momentom svetového obchodu. Som zároveň veľmi rád, že sme podpísali aj historicky prvú dohodu o strategickom partnerstve, ktorá našu spoluprácu posunie na vyššiu úroveň. Dohoda o hospodárskom partnerstve má ďalekosiahly vplyv. Spoločne ňou vyjadrujeme náš názor na budúcnosť voľného a spravodlivého obchodu. Ukazujeme svetu, že sme silnejší a viac sa nám darí, keď spolupracujeme, a sme príkladom toho, že obchod, to nie sú len clá a prekážky. Ide aj o hodnoty, zásady a hľadanie riešení prospešných pre všetkých. Podľa nášho názoru protekcionizmus nezaručuje ochranu – a tam, kde prevláda jednostrannosť, nemožno dospieť k jednote.“

Otvorený, spravodlivý a vzájomne výhodný obchod

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je najrozsiahlejšou dohodou, akú kedy Európska únia vyrokovala. Vytvára sa ňou zóna otvoreného obchodu pokrývajúca viac ako 600 miliónov ľudí a takmer tretinu celosvetového HDP. Na jej základe sa zruší veľká väčšina ciel v hodnote 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok týkajúcich sa napríklad automobilov. Zároveň sa ňou otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre vývoz kľúčových poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a rozšíria sa aj možnosti vývozu z EÚ v celom rade ďalších odvetví. Dohoda stanovuje najprísnejšie normy v oblasti práce, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa a zahŕňa osobitnú kapitolu venovanú trvalo udržateľnému rozvoju. Ide o prvú obchodnú dohodu, ktorú Európska únia vyrokovala s cieľom zahrnúť konkrétny záväzok týkajúci sa Parížskej dohody o zmene klímy.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Vysielame svetu jasný signál, že dve z jeho najväčších ekonomík stále veria v otvorený obchod a sú proti jednostrannosti a protekcionizmu. Hospodárske prínosy tejto dohody sú jednoznačné. Odstránením ciel v hodnote miliárd eur, zjednodušením colných postupov a odstránením cezhraničných prekážok obchodu dohoda poskytne podnikom na oboch stranách príležitosti na zvýšenie vývozu a rozšírenie ich podnikania.“

V súvislosti s ochranou údajov EÚ a Japonsko 17. júla ukončili rokovania o dohode o vzájomnej primeranosti, ktorá doplní dohodu o hospodárskom partnerstve. Dohodli sa, že budú navzájom uznávať svoje systémy ochrany osobných údajov ako „rovnocenné“. Umožní sa tým bezpečný tok údajov medzi EÚ a Japonskom, čím vznikne najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete.

Viac..  Výrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚ

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Japonsko a EÚ sú už strategickými partnermi. Údaje sú hybnou silou svetovej ekonomiky a táto dohoda umožní, aby sme si ich mohli bezpečne vymieňať v prospech našich občanov aj našich hospodárstiev. Súčasne tým potvrdzujeme náš záväzok ctiť si pri ochrane osobných údajov spoločné hodnoty. Som preto skutočne presvedčená o tom, že vzájomnou spoluprácou môžeme ovplyvniť globálne normy ochrany údajov a spoločne udávať smer v tejto dôležitej oblasti.

Dohoda o strategickom partnerstve pre skutočne strategických partnerov

Európska únia a Japonsko zmýšľajú podobne a ako partneri spolupracujú na dvojstrannej úrovni aj v rámci viacstranných fór, ako je napríklad Organizácia Spojených národov či G7. Dohoda o strategickom partnerstve, ktorú dnes podpísali predseda Komisie Juncker, predseda Európskej rady Tusk a premiér Abe, prehĺbi a posilní vzťahy medzi EÚ a Japonskom, keďže poskytne zastrešujúci a záväzný rámec pre posilnenú spoluprácu.

„V dnešnom svete si žiadna krajina nemôže myslieť, že globálne výzvy, ktorým čelíme, dokáže vyriešiť sama“, povedala pred samitom vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová. „Japonsko je krajinou, s ktorou už v mnohých oblastiach veľmi úzko spolupracujeme, či už ide o budovanie mieru, denuklearizáciu, boj proti terorizmu alebo účinný multilateralizmus. Dohoda o strategickom partnerstve nám umožní posilniť túto spoluprácu v širokej škále odvetví, zároveň však umožní aj spoluprácu v nových oblastiach od vedy, techniky a inovácií cez životné prostredie a energetiku až po zmenu klímy a bezpečnosť.“

Prehľad o dohode o strategickom partnerstve je k dispozícii online, rovnako ako informácie o podpore jej vykonávania v rámci nástroja partnerstva.

Vedúci predstavitelia sa na samite venovali otázkam regionálnej a zahraničnej politiky. Okrem iného sa zaoberali situáciou na Kórejskom polostrove, konfliktom na východnej Ukrajine a nezákonnou anexiou Krymu a Sevastopola a tiež aj záväzkom zachovať spoločný komplexný akčný plán, teda jadrovú dohodu s Iránom. V súlade s dohodou o strategickom partnerstve vedúci predstavitelia diskutovali aj o spoločnom záväzku posilniť spoluprácu pri riešení globálnych problémov a potvrdili spoločnú víziu EÚ a Japonska a ich podporu medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, ktorý sa opiera o zásady mnohostrannosti, demokracie, nešírenia zbraní hromadného ničenia, otvorených trhov a globálneho obchodného systému, v ktorého centre stojí Svetová obchodná organizácia.

Vedúci predstavitelia diskutovali aj o ďalších dvojstranných otázkach vrátane možností posilnenia partnerstva medzi EÚ a Japonskom v oblasti bezpečnosti, posilnenej spolupráce v oblastiach rozvojovej politiky a vzdelávania, kultúry a športu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices