google
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Google dostal od Komisie kvôli Androidu rekordnú pokutu

Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 4.34 mld. EUR za porušovanie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google od roku 2011 zaviedla nezákonné obmedzenia pre výrobcov zariadení využívajúcich systém Android a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby si upevnila dominantné postavenie vo všeobecnom internetovom vyhľadávaní.

Spoločnosť Google musí teraz ukončiť toto správanie v lehote 90 dní. V opačnom prípade jej hrozia penále až do výšky 5 % priemerného denného svetového obratu jej materskej spoločnosti Alphabet.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Mobilný internet dnes tvorí viac ako polovicu svetovej internetovej prevádzky. Zmenil životy miliónov Európanov. Tento prípad sa týka troch druhov nezákonných obmedzení, ktoré spoločnosť Google ukladala výrobcom zariadení s Androidom a prevádzkovateľom sietí v záujme toho, aby tok dát z nich smeroval na vyhľadávač Google Search. Použila tak Android ako nástroj na upevnenie dominancie vlastného vyhľadávača. Tieto praktiky upreli konkurentom možnosť inovovať a konkurovať na základe kvality ich služieb. Európski spotrebitelia tak prišli o výhody efektívnej hospodárskej súťaže v takej dôležitej sfére, akou je mobilný internet. To je v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.“

Spoločnosť Google konkrétne:

 • predinštaláciu aplikácie Google Search a svojho prehliadača (Chrome) výrobcom uložila ako podmienku udelenia licencie pre svoj obchod s aplikáciami (Play Store),
 • platila niektorým veľkým výrobcom a operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do svojich zariadení budú vopred inštalovať výhradne vyhľadávaciu aplikáciu Google Search, a
 • bránila výrobcom, ktorí chceli vopred inštalovať aplikácie Google, aby predávali čo i len jedno inteligentné mobilné zariadenie využívajúce alternatívne verzie Androidu, ktoré neschválila, teda tzv. Android forks (odnože Androidu).

Stratégia spoločnosti Google a rozsah vyšetrovania Komisie

Prevažná väčšina príjmov spoločnosti Google pochádza z jej hlavného produktu – vyhľadávača Google. Spoločnosť rýchlo pochopila, že prechod od osobných počítačov k mobilnému internetu, ktorý sa začal v polovici minulej dekády, bude pre Google Search predstavovať zásadnú zmenu. Preto vypracovala stratégiu na predvídanie dôsledkov tejto zmeny a na zaistenie toho, aby používatelia naďalej používali Google Search aj na mobilných zariadeniach.

V roku 2005 spoločnosť Google kúpila pôvodného vývojára mobilného operačného systému Android, ktorý odvtedy sama rozvíja. Android dnes využíva zhruba 80 % inteligentných mobilných zariadení v Európe a na celom svete.

Vždy, keď Google vyvinie novú verziu Androidu, uverejňuje zdrojový kód online. Vďaka tomu si tretie strany tento kód v zásade môžu stiahnuť a upraviť, čím vznikajú odnože Androidu. Tento otvorený zdrojový kód Androidu zahŕňa základné znaky inteligentného mobilného operačného systému, ale nie proprietárne aplikácie a služby Google založené na Androide. Výrobcovia zariadení, ktorí chcú získať proprietárne aplikácie a služby Google založené na Androide, musia so spoločnosťou Google uzavrieť zmluvu, v ktorej je zakotvených niekoľko obmedzení. Spoločnosť Google uzatvorila zmluvy aj s určitými veľkými prevádzkovateľmi mobilných sietí, ktorým takisto uložila niektoré z uvedených obmedzení. Tí totiž môžu určovať, ktoré aplikácie a služby sa inštalujú na zariadenia predávané koncovým používateľom.

Vyšetrovanie Komisie sa týka troch konkrétnych typov zmluvných obmedzení, ktoré spoločnosť Google uložila výrobcom zariadení a prevádzkovateľom mobilných sietí a ktoré jej umožnili použiť Android ako nástroj na upevnenie dominancie vlastného vyhľadávača. Inými slovami, rozhodnutím Komisie sa nijako nespochybňuje model otvoreného kódu ani operačný systém Android ako taký.

Dominantné postavenie Google

Komisia vo svojom rozhodnutí dospela k záveru, že Google má dominantné postavenie na trhoch všeobecných služieb vyhľadávania na internetelicencovaných operačných systémov pre inteligentné mobilné zariadenia a obchodov s aplikáciami pre mobilný operačný systém Android.

Všeobecné služby vyhľadávania

Google má dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch všeobecného vyhľadávania na internete v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. j. vo všetkých 31 členských štátoch EHP. Vo väčšine členských štátov EHP má Google vyše 90-percentný podiel. Vstupu na tieto trhy bránia veľké prekážky. To bolo uvedené aj v rozhodnutí o službách porovnávania cien Google z júna 2017.

Licencované operačné systémy pre inteligentné mobilné zariadenia

Android je licencovaný operačný systém pre inteligentné mobilné zariadenia. Výrobcovia inteligentných mobilných zariadení z radov tretích strán naň teda môžu získať licenciu a inštalovať ho do svojich produktov.

Spoločnosť Google má vďaka Androidu dominantné postavenie na celosvetovom trhu licencovaných operačných systémov pre inteligentné mobilné zariadenia (s výnimkou Číny), pričom jej trhový podiel presahuje 95 %. Vstupu na tento trh bránia veľké prekážky, sčasti v dôsledku sieťových účinkov: čím viac je používateľov určitého inteligentného mobilného operačného systému, tým viac vývojárov vytvára aplikácie pre tento systém, čo priťahuje ešte viac používateľov. Okrem toho sú na vývoj úspešného licencovaného operačného systému pre inteligentné mobilné zariadenia potrebné značné zdroje.

Android sa ako licencovaný operačný systém odlišuje od operačných systémov využívaných výhradne vertikálne integrovanými vývojármi (ako napríklad Apple iOS alebo Blackberry). Tie nie sú súčasťou toho istého trhu, lebo iní výrobcovia zariadení na ne nemôžu získať licencie.

Komisia však napriek tomu preskúmala, do akej miery by hospodárska súťaž o koncových používateľov (na dolnom trhu), najmä medzi zariadeniami Apple a zariadeniami so systémom Android, mohla nepriamo obmedziť trhovú silu Google, pokiaľ ide o udeľovanie licencií na systémy Android výrobcom zariadení (na hornom trhu). Usúdila, že táto hospodárska súťaž dostatočne neobmedzuje Google na hornom trhu z mnohých dôvodov vrátane týchto:

 •          na rozhodnutia koncových používateľov o nákupe vplývajú rôzne faktory (napríklad hardvérové prvky alebo značka zariadenia), ktoré sú nezávislé od mobilného operačného systému,
 •          zariadenia Apple sú zvyčajne drahšie než zariadenia s Androidom, a preto nemusia byť prístupné veľkej časti základne používateľov zariadení s Androidom,
 •          používatelia zariadení s Androidom majú pri prechode na zariadenia Apple náklady – napríklad preto, že prídu o niektoré aplikácie, údaje a kontakty, a navyše sa musia naučiť, ako používať nový operačný systém, a
 •          ak by aj koncoví používatelia vymenili zariadenia s Androidom za produkty Apple, na hlavnú činnosť Google by to malo len malý vplyv. Google Search je totiž prednastavený ako vyhľadávač aj na zariadeniach Apple a ich používatelia by ho preto s najväčšou pravdepodobnosťou využívali aj naďalej.

Obchody s aplikáciami využívajúcimi mobilný operačný systém Android

Spoločnosť Google má v prípade obchodov s aplikáciami využívajúcimi mobilný operačný systém Android na celosvetovom trhu (okrem Číny) dominantné postavenie. Jej obchod s aplikáciami s názvom Play Store obsahuje viac ako 90 % aplikácií, ktoré si používatelia sťahujú do zariadení s Androidom. Tento trh zároveň charakterizujú aj vysoké prekážky vstupu. Analogicky k dôvodom uvedeným vyššie dominancia obchodu s aplikáciami, ktorý ponúka spoločnosť Google, nie je obmedzená obchodom App Store z dielne Apple, ktorý je dostupný len na zariadeniach s iOS.

Porušenie antitrustových pravidiel EÚ

Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. Spoločnosti s takýmto dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú dominantné postavenie, alebo na iných trhoch.

Spoločnosť Google sa uchýlila k trom samostatným druhom praktík, ktorých cieľom bolo upevniť jej dominantné postavenie v oblasti všeobecného vyhľadávania na internete.

1. Nezákonné viazanie vyhľadávacích a prehliadacích aplikácií Google

Google ponúka svoje mobilné aplikácie a služby výrobcom zariadení ako balík, ktorý zahŕňa Play Store, aplikáciu Google Search a prehliadač Google Chrome. Licenčné podmienky Google výrobcom nedovoľujú vopred nainštalovať len niektoré z týchto aplikácií.

Výrobcovia zariadení počas vyšetrovania Komisie potvrdili, že bez aplikácie Play Store sa nezaobídu. Používatelia totiž očakávajú, že ju na svojich zariadeniach nájdu predinštalovanú (predovšetkým preto, že sami si ju legálne stiahnuť nemôžu).

V rozhodnutí Komisie sa konštatuje, že spoločnosť Google sa uchýlila k dvom praktikám nezákonného viazania produktov:

 •          Prvou je viazanie vyhľadávacej aplikácie Google Search: spoločnosť zabezpečila, aby sa jej aplikácia Google Search vopred inštalovala na takmer všetky zariadenia s Androidom predávané v EHP. Vyhľadávacie aplikácie predstavujú dôležitý vstupný bod vyhľadávania na mobilných zariadeniach. Podľa Komisie je toto viazanie nezákonné od roku 2011, čo je dátum, keď spoločnosť Google získala dominantné postavenie na trhu s obchodmi s aplikáciami pre mobilný operačný systém Android.
 •          Druhou je viazanie prehľadávača Google Chrome: spoločnosť zabezpečila, aby sa jej mobilný prehliadač vopred inštaloval na takmer všetky zariadenia s Androidom predávané v EHP. Prehliadače takisto predstavujú dôležitý vstupný bod vyhľadávania na mobilných zariadeniach a Google Search je prednastavený ako vyhľadávač v Google Chrome. Komisia usúdila, že toto viazanie je nezákonné od roku 2012, čo je dátum, od ktorého spoločnosť Google zaradila prehliadač Chrome do svojho balíka aplikácií.

Predinštalácia môže neželane brániť zmenám a vývoju. Používatelia, ktorí na svojich zariadeniach nájdu vopred nainštalované vyhľadávacie a prehliadacie aplikácie, majú tendenciu ich aj používať. Komisia napríklad dokázala, že používanie aplikácie Google Search je zvyčajne oveľa častejšie v prípade zariadení s Androidom, kde je predinštalovaná, než v prípade zariadení s Windows Mobile, kde si ju používatelia musia stiahnuť. Z toho zároveň vyplýva, že používatelia si konkurenčné aplikácie nesťahujú tak často, aby sa mohla vykompenzovať významná komerčná výhoda, ktorú spoločnosti Google prináša predinštalácia. Napríklad v roku 2016 bola situácia takáto:

 •          pokiaľ ide o zariadenia s Androidom, na ktorých boli predinštalované aplikácie Google Search a Chrome, vyše 95 % všetkých vyhľadávaní sa uskutočnilo cez Google Search a
 •          pokiaľ ide o zariadenia s Windows Mobile, na ktorých aplikácie Google Search a Chrome predinštalované nie sú, cez Google Search sa neuskutočnilo ani 25 % všetkých vyhľadávaní. Vyše 75 % vyhľadávaní sa uskutočnilo cez vyhľadávač Bing patriaci spoločnosti Microsoft, ktorý je na zariadeniach s Windows Mobile predinštalovaný.
Viac..  Ekonomické prínosy členstva v EÚ sú významné, vyčíslili analytici NBS

Praktiky Google teda znižovali motiváciu výrobcov vopred inštalovať konkurenčné vyhľadávacie a prehliadacie aplikácie, ako aj stimuly pre používateľov, aby si takéto aplikácie sťahovali. Tým sa obmedzila možnosť konkurentov účinne súťažiť s Google.

Komisia navyše podrobne posúdila argumenty spoločnosti Google, podľa ktorej viazanie aplikácie Google Search a prehliadača Chrome bolo nevyhnutné na zhodnotenie jej investície do Androidu, a dospela k záveru, že tieto tvrdenia sú neopodstatnené. Spoločnosť Google má len z obchodu Play Store ročné príjmy v objeme miliárd dolárov, zo zariadení s Androidom zhromažďuje množstvo údajov, ktoré sú cenné pre jej obchodnú činnosť v oblasti vyhľadávania a inzercie, a aj bez obmedzení by bola mala významné príjmy z reklamy pri vyhľadávaní.

2. Nezákonné platby pod podmienkou výhradnej predinštalácie Google Search

Spoločnosť Google poskytla významné finančné stimuly niekoľkým najväčším výrobcom zariadení a operátorom mobilných sietí pod podmienkou, že do všetkých svojich druhov zariadení s Androidom budú vopred inštalovať výhradne vyhľadávač Google Search. To poškodilo hospodársku súťaž, lebo sa výrazne znížili stimuly pre výrobcov, aby vopred inštalovali konkurenčné vyhľadávacie aplikácie.

Komisia pri vyšetrovaní usúdila, že žiadny konkurenčný vyhľadávač by nedokázal výrobcovi zariadení alebo prevádzkovateľovi mobilnej siete vynahradiť stratu platieb podielov na zisku od spoločnosti Google a zároveň stále dosahovať zisky. Dôvodom je skutočnosť, že ak by aj konkurenčný vyhľadávač bol býval vopred inštalovaný len na niektorých zariadeniach, konkurent by bol musel výrobcovi zariadenia alebo prevádzkovateľovi mobilnej siete nahradiť stratu podielu na zisku spoločnosti Google v prípade všetkých zariadení.

V súlade s nedávnym rozhodnutím Súdneho dvora EÚ v prípade spoločnosti Intel Komisia okrem iných faktorov zvážila podmienky, za ktorých boli stimuly poskytnuté, ich výšku, podiel na trhu, na ktorý sa tieto dohody vzťahujú, a dĺžku ich trvania.

Komisia na tomto základe dospela k záveru, že konanie Google bolo nezákonné od roku 2011 až do roku 2014. V roku 2013 (po tom, ako sa Komisia začala zaoberať touto otázkou) spoločnosť Google začala uvedenú požiadavku postupne rušiť. Nezákonný postup sa definitívne zastavil v roku 2014.

Komisia takisto podrobne posúdila argumenty Google, podľa ktorých bolo potrebné poskytnúť finančné stimuly na exkluzívnu predinštaláciu vyhľadávača Google Search do všetkých druhov zariadení s Androidom. V tejto súvislosti Komisia vyvrátila tvrdenie Google, že bolo potrebné používať platby založené na exkluzivite s cieľom presvedčiť výrobcov zariadení a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby vyrábali zariadenia pre ekosystém Androidu.

3. Nezákonné marenie vývoja a rozširovania konkurenčných operačných systémov Android

Spoločnosť Google bránila výrobcom zariadení použiť akúkoľvek alternatívnu verziu Androidu, ktorú neschválila (odnože Androidu). Aby výrobcovia mohli na svoje zariadenia vopred inštalovať proprietárne aplikácie Google vrátane Play Store a Google Search, museli sa zaviazať k tomu, že nebudú vyvíjať ani predávať ani len jedno zariadenie s odnožou Androidu. Komisia usúdila, že toto počínanie malo zneužívajúci charakter od roku 2011, čo je dátum, keď spoločnosť Google získala dominantné postavenie na trhu s obchodmi s aplikáciami pre mobilný operačný systém Android.

Tým sa obmedzila možnosť vývoja a predaja zariadení využívajúcich odnože Androidu. Komisii sa napríklad podarilo dokázať, že správanie spoločnosti Google zabránilo mnohým veľkým výrobcom vyvíjať a predávať zariadenia využívajúce konkurenčnú odnož Androidu od spoločnosti Amazon s názvom Fire OS.

Tým spoločnosť Google svojej konkurencii zároveň zablokovala významný kanál na zavedenie aplikácií a služieb, najmä všeobecných služieb vyhľadávania, ktoré by mohli byť vopred nainštalované v odnožiach Androidu. Jej konanie preto malo priamy vplyv na používateľov, lebo im zabránilo v prístupe k ďalším inováciám a inteligentným mobilným zariadeniam využívajúcim alternatívne verzie Androidu. Inými slovami, o tom, ktoré operačné systémy by mali prosperovať, v dôsledku tejto praxe rozhodovala v skutočnosti spoločnosť Google, a nie používatelia, vývojári aplikácií či trh.

Komisia takisto podrobne posúdila tvrdenia Google, že uvedené obmedzenia boli potrebné na to, aby sa zabránilo „fragmentácii“ ekosystému Androidu, a dospela k záveru, že nie sú opodstatnené. Po prvé, spoločnosť Google mohla zabezpečiť, aby zariadenia so systémom Android používajúce jej proprietárne aplikácie a služby boli v súlade s jej technickými požiadavkami, a to bez toho, aby bránila vzniku odnoží Androidu. Po druhé, spoločnosť Google neposkytla žiadne vierohodné dôkazy o tom, že odnože Androidu by mali technické chyby alebo by nepodporovali aplikácie.

Infographic

Dôsledky nezákonných praktík Google

Komisia vo svojom rozhodnutí dospela k záveru, že tieto tri druhy zneužívania tvoria súčasť celkovej stratégie spoločnosti Google zameranej na upevnenie jej dominantného postavenia vo všeobecnom internetovom vyhľadávaní v čase, keď dôležitosť mobilného internetu výrazne rástla.

Po prvé, tieto praktiky upreli konkurenčným vyhľadávačom možnosť konkurovať na základe kvality ich služieb. Praktikami viazania sa zabezpečila predinštalácia vyhľadávača a prehliadača Google na takmer všetky zariadenia s Androidom a platby za exluzivitu výrazne znižovali motiváciu výrobcov vopred inštalovať konkurenčné vyhľadávače. Spoločnosť Google takisto bránila vývoju odnoží Androidu, ktoré mohli konkurenčným vyhľadávačom poskytnúť platformu na presmerovanie toku dát. Stratégia spoločnosti Google okrem toho zabránila konkurenčným vyhľadávačom, aby zhromažďovali viac údajov z inteligentných mobilných zariadení vrátane dát o vyhľadávaní a polohe zariadenia, vďaka čomu sa upevnila dominancia vyhľadávača Google.

Praktiky Google navyše poškodili hospodársku súťaž a ďalšie inovácie v širšom mobilnom prostredí a nielen v oblasti internetového vyhľadávania, keďže nedovolili ostatným mobilným prehliadačom, aby účinne konkurovali predinštalovanému prehliadaču Google Chrome. V neposlednom rade spoločnosť Google bránila vývoju odnoží Androidu, ktoré mohli vytvoriť platformu aj pre iných vývojárov aplikácií, vďaka ktorej by mohli prosperovať.

Dôsledky rozhodnutia

Komisia pri stanovovaní pokuty vo výške €4 342 865 000 zohľadnila trvanie a závažnosť porušenia. V súlade s usmerneniami Komisie o pokutách z roku 2006 (pozri tlačovú správu a OZNAM) bola pokuta vypočítaná na základe hodnoty príjmov Google zo služieb reklamy spojenej s vyhľadávaním na zariadeniach s Androidom v EHP.

V rozhodnutí Komisie sa vyžaduje, aby spoločnosť Google účinne ukončila protiprávne konanie do 90 dní od jeho prijatia.

Google musí minimálne zastaviť všetky tri druhy praktík a nesmie sa k nim znova uchýliť. V rozhodnutí sa takisto vyžaduje, aby spoločnosť upustila od akéhokoľvek opatrenia, ktoré má rovnaký alebo rovnocenný cieľ alebo dôsledky ako spomínané praktiky.

Rozhodnutie nebráni spoločnosti Google zaviesť vhodný, spravodlivý a objektívny systém na zabezpečenie správneho fungovania zariadení s Androidom využívajúcich proprietárne aplikácie a služby, ktorý by však zároveň neobmedzoval slobodu výrobcov vyrábať zariadenia založené na odnožiach Androidu.

Za zabezpečenie súladu s rozhodnutím Komisie zodpovedá výlučne Google. Komisia bude pozorne monitorovať, ako Google dodržiava predpisy, a spoločnosť je povinná pravidelne informovať Komisiu o tom, ako si plní povinnosti.

Ak spoločnosť Google rozhodnutie Komisie nedodrží, mohla by dostať pokutu až do výšky 5 % priemerného denného svetového obratu svojej materskej spoločnosti Alphabet. Komisia by musela stanoviť takýto nesúlad v samostatnom rozhodnutí, pričom všetky platby by sa mali počítať odo dňa, keď sa neplnenie povinností začalo.

Google navyše môže čeliť aj občianskoprávnym žalobám o náhradu škody, ktoré môže na súdy členských štátov postúpiť akákoľvek osoba alebo podnik, ktorých sa týka správanie narúšajúce hospodársku súťaž. Obetiam protisúťažných praktík uľahčuje získanie náhrady škody nová smernica EÚ o náhrade škody v dôsledku porušovania antitrustových pravidiel.

Iné prípady týkajúce sa Google

V júni 2017 Komisia uložila spoločnosti Google pokutu 2,42 mld. EUR za zneužívanie dominantného postavenia medzi vyhľadávačmi tým, že poskytla neoprávnenú výhodu svojej službe porovnávania cien. Komisia v súčasnosti intenzívne monitoruje, či Google toto rozhodnutie dodržiava.

Komisia vyšetruje aj obmedzenia, ktorými spoločnosť Google niektorým webovým stránkam tretích strán bránila v zobrazovaní reklám spojených s vyhľadávaním realizovaným cez vyhľadávače konkurentov Google (prípad AdSense). Komisia v júli 2016 dospela k predbežnému záveru, že spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie v prípade týkajúcom sa AdSense.

Súvislosti

Dnešné rozhodnutie je určené spoločnosti Google LLC (predtým Google Inc.) a jej materskej spoločnosti Alphabet Inc. Komisia začala konanie týkajúce sa správania spoločnosti Google, pokiaľ ide o operačný systém Android a aplikácie založené na ňom, v apríli 2015. V apríli 2016 jej zaslala oznámenie námietok.

Zneužívanie dominantného postavenia zakazujú článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článok 54 Dohody o EHP.

Aktualizované o stanovisko spoločnosti Google /19.7.2018 o 13:52/

„Android rozširuje možnosti voľby, nie naopak. Živý ekosystém, rýchle tempo inovácií a klesajúce ceny sú typickými znakmi silného konkurenčného prostredia. Proti rozhodnutiu Európskej komisie sa preto odvoláme,“ povedala Alžbeta Houzarová, komunikačná manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices