klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Klimatické zmeny sú celosvetovým problémom. Ako sa k tomuto problému stavia Európa?

Pozrite sa s nami na kľúčové štatistiky ohľadom klimatických zmien v Európe: vplyv jednotlivých regiónov, najväčší producenti emisií, redukcia emisií skleníkových plynov a mnohé iné.

Klimatické zmeny sú celosvetovým problémom. Ako sa k tomuto problému stavia Európa? Štatistiky poukazujú na rôzne aspekty tejto problematiky: príčiny, dôsledky a vývoj.

Kto sú najväčší producenti emisií v EÚ?

V rámci svetového rebríčka je EÚ tretím najväčším producentom emisií, za Čínou a USA. Za týmito krajinami ďalej nasleduje India, Brazília a Rusko. (2012)

Najviac emisií v EÚ podľa štatistík z roku 2015 produkuje Nemecko, nasledujú Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Poľsko. Energetický sektor je zodpovedný za 78% emisií skleníkových plynov. Strojárenský priemysel produkuje 8,7%.

Redukcia emisií skleníkových plynov v EÚ

EÚ si v roku 2008 stanovila cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Sme na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa: v roku 2015 poklesli emisie v EÚ o 22% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Viac..  COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Sprísnenie cieľov prišlo v roku 2014, kedy si EÚ stanovila nový cieľ znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40% do roku 2030 (v porovnaní s úrovňami z roku 1990). Európska agentúra pre životné prostredie však uvádza, že tieto plány sa asi nepodarí dosiahnuť. Odhaduje pokles o približne 30% v roku 2030.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices