Mikolasik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: © European Union- EP.

Miroslav Mikolášik: Zdravie sa musí stať v Európskej únii najvyššou prioritou

Žijeme v dobe chronických chorôb, ktoré v EÚ každoročne predčasne zabijú viac ako pol milióna ľudí v produktívnom veku.  „V situácii, kedy rakovina, srdcové ochorenia, respiračné ochorenia a cukrovka dosiahli rozmery globálnej epidémie a spôsobujú viac úmrtí ako všetky ostatné choroby dohromady,  sú prevencia a investície do zachovania zdravia naozaj tou najdôležitejšou výzvou,“ zdôrazňuje poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik, ktorý sa pripojil k manifestu vyzývajúcemu Európsku komisiu, aby sa ochrana zdravia a prevencia chronických ochorení stali jednou z jej hlavných agiend.

„Žiadna diskusia o budúcnosti Európy nemôže byť kompletná bez zodpovedania otázok, ktoré vyplývajú z tejto témy. Európa totiž platí príliš vysokú cenu za chronické choroby, ktoré trápia jej obyvateľov. Približne 50 miliónov Európanov ich totiž sužuje hneď viacero, pričom každý rok na ne umrie viac ako päťstopäťdesiat tisíc z nich, čo pre ekonomiky EÚ predstavuje ročné náklady približne 115 miliárd eur. Toto číslo pritom nezahŕňa ďalšie straty vyplývajúce z nižšej miery zamestnanosti a produktivity ľudí žijúcich s chronickými zdravotnými ťažkosťami,“ dodáva slovenský europoslanec, ktorý upozorňuje, že ničnerobenie v tejto oblasti je omnoho nákladnejšie než vyvíjanie činnosti na obmedzenie chronických ochorení.  Odhady Svetovej zdravotníckej organizácie totiž hovoria, že ročné náklady na rok zdravého života navyše sú maximálne necelé dve a pol eura na osobu, čo je menej ako hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa. „Spoločným postupom môže navyše európske spoločenstvo dosiahnuť  redukciu úmrtí spôsobených chronickými chorobami do roku 2025 až o štvrtinu,“ pripomenul.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Rovnako dôležité ako prevencia je však podľa Mikolášika, ktorý je pôvodným povolaním lekár, aj to aby investície smerovali aj do oblasti sociálneho a pracovného začlenenia chronicky chorých pacientov. Štatistiky totiž hovoria, že s niektorou z chronických diagnóz žije až tretina európskej populácie vo veku nad pätnásť rokov. „Samotná spoločenská izolácia totiž môže viesť k výraznému skráteniu života pacienta,“ upozorňuje europoslanec, ktorý si myslí, že len Únia, ktorá investuje do zdravia svojich občanov, môže byť silná.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices