peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala svoju pozíciu k rozpočtu EÚ na rok 2019

Rada prijala svoju pozíciu k rozpočtu EÚ na rok 2019, čím potvrdila dohodu, ktorú v júli dosiahli veľvyslanci pri EÚ.

V pozícii Rady sa stanovujú záväzky v celkovej výške 164,1 miliardy EUR a platby v celkovej výške 148,2 miliardy EUR. To predstavuje v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie záväzkov o 2,09 % a platieb o 2,34 %.

„Ide o dobre vyváženú pozíciu so silnou podporou zo strany členských štátov. Rada sa usiluje o alokáciu primeraných zdrojov na podporu priorít EÚ a jej hlavných programov. Vo viacerých oblastiach vrátane riadenia migračných tokov sa počíta s dodatočnými finančnými prostriedkami. Daňovníci v EÚ by zároveň mali za svoje peniaze dostať dobrú protihodnotu. Členské štáty preto starostlivo preskúmali návrh rozpočtu, ktorý predložila Komisia, aby zistili, kde by sa mohli vykonať vhodné úpravy,“ uviedol Hartwig Löger, rakúsky spolkový minister financií.

Oblasti, ktoré dostanú zvýšenú podporu, zahŕňajú výskum a inováciu (Horizont 2020, +5,79 %), výmenné programy mládeže (program Erasmus+, +10,37 %), investície do infraštruktúry (Nástroj na prepájanie Európy, +26,46 %) a životné prostredie a ochranu klímy (program LIFE, +5,20 %). Viac finančných prostriedkov sa predpokladá aj v oblasti migrácie. To zahŕňa výrazné posilnenie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, ktorý by mal dostať 1,1 miliardy EUR na riadenie migrácie (+55,80 %), ako aj dodatočné finančné prostriedky pre trasu cez centrálne Stredozemie a nástroj pre utečencov v Turecku.

V porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019, ktorý vypracovala Komisia, sa celkové záväzky znížili o 1,6 miliardy EUR a platby o 0,5 miliardy EUR. Tieto zníženia sa navrhli na základe technickej analýzy a týkajú sa rozpočtových riadkov, v súvislosti s ktorými sa Rada domnieva, že Komisia nadhodnotila skutočné potreby. K oblastiam, v ktorých došlo k relatívne významnému zníženiu, patria aj administratívne výdavky.

Viac..  Eugen Jurzyca o revízii dlhodobého rozpočtu: Dobrá správa pre daňových poplatníkov. VIDEOBLOG

Minister Löger odprezentuje pozíciu Rady k rozpočtu EÚ na rok 2019 na septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Očakáva sa, že EP prijme svoje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady 24. októbra.

Tým sa spustí trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktoré sa začne 30. októbra a skončí 19. novembra. Cieľom tohto zmierovacieho procesu je dosiahnuť dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na rok 2019.

Solidarita s Bulharskom, Gréckom, Litvou a Poľskom

Rada schválila aj pomoc vo výške 34 miliónov EUR určenú Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku v súvislosti s rôznymi prírodnými katastrofami, ktoré zasiahli tieto krajiny minulý rok.

Bulharsko dostane 2,3 milióna EUR na pokrytie škôd spôsobených záplavami v juhovýchodnej časti krajiny v októbri 2017. Grécko dostane 2,5 milióna EUR v dôsledku zemetrasenia, ktoré zasiahlo juhoegejský región a ostrov Kos v júli 2017. Poľsko zasiahli výnimočne prudké búrky a silné dažde v auguste 2017 a dostane 12,3 milióna EUR na pokrytie niektorých súvisiacich nákladov. Suma 16,9 milióna EUR pridelená Litve má pomôcť napraviť škody spôsobené záplavami v dôsledku vytrvalých dažďov v lete a na jeseň 2017.

Táto pomoc, ktorá sa poskytne z Fondu solidarity EÚ, bude k dispozícii, hneď ako ju na budúci týždeň potvrdí plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices