cukor
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Cena cukru kvôli prebytku neustále klesá. Cukrovarníci hovoria o obchodnej vojne

Ministerka Gabriela Matečná navštívila cukrovarníkov aj pestovateľov cukrovej repy a diskutovala s nimi o aktuálnej situácii v sektore takmer rok po zrušení kvót. Cena cukru v uplynulých mesiacoch vďaka prebytku výrazne klesla. Slovensko je v produkcii cukru sebestačné. 

„Cukrovarnícky priemysel má na Slovensku dlhú históriu, prvé cukrovary boli na našom území založené už za Rakúsko-Uhorska. Vlaňajšie zrušenie kvót na cukor situáciu v sektore výrazne ovplyvnilo. Nastal neobmedzený predaj v rámci trhu EÚ. Navýšenie pestovateľských plôch prinieslo veľký prebytok cukru, čo sa odzrkadlilo na výraznom poklese jeho ceny. Pre slovenské gazdinky je to ale pozitívna správa. Tohtoročná sezóna je totiž veľmi prajná typickému ovociu zo slovenských záhradiek. Bude bohatá úroda jabĺčok a hrušiek. Mnohé gazdinky sa chystajú zavárať, preto apelujem, uprednostnite slovenský cukor pred dovezeným zo zahraničia. Slovensko je v rámci výroby cukru stále sebestačné. Je však práve na spotrebiteľoch, aby podporili kvalitnú domácu produkciu a túto sebestačnosť pomohli zachovať,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas návštevy zberu cukrovej repy a prehliadky výrobných priestorov cukrovaru v Seredi.

„Prebieha tu klasická obchodná vojna, niektoré západoeurópske krajiny chcú na seba strhnúť všetku výrobu, aby zanikli niektorí výrobcovia, ktorí im na spoločnom európskom trhu zavadzajú a ktorých by chceli nahradiť. V tejto situácii nám bolo preto jasné, že potrebujeme podporu rezortného ministerstva, aby cukrová repa naďalej patrila medzi podporované plodiny v rámci špeciálnej rastlinnej výroby,“ priznal predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács.

Slovensko stále patrí medzi krajiny, ktoré si dokážu vyrobiť cukor samé do objemu jeho spotreby, čo v iných krajinách nie je až takou samozrejmosťou. „Môžeme byť hrdí na to, že túto základnú potravinu nemusíme dovážať zo zahraničia. Mozaika podpôr a spoločnej práce, snaha a ochota pestovateľov naďalej zotrvať pri tejto plodine nám dáva šancu na to, aby sme ju mohli pestovať aj v budúcom roku, aby nás ekonomika jej pestovania od nej neodradila a aby sme ju pestovali naďalej doma,“ dodal Adrián Šedivý zo Slovenských cukrovarov s.r.o. v Seredi.

Viac..  Ivan Štefanec: Energetická náročnosť bývania sa musí zmenšiť, budúcnosť je fotovoltika

Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, priemerná výmera je 100 ha. Kým v predchádzajúcich rokoch bola cena cukrovej repy garantovaná nariadeniami EÚ, v súčasnosti je predmetom dohody. Dva cukrovary (Slovenské cukrovary v Seredi a Považský cukrovar v Trenčianskej Teplej) poskytujú aj s dodávateľskými podnikmi približne 3000 pracovných miest a je pre nich kľúčové, aby mohli naďalej produkovať zisk. „Je veľmi dôležité investovať do technológií, bez dodatočných investícií nie je predpoklad navýšenia výroby, vďaka ktorej by podnikatelia vedeli znížiť náklady na výrobu tony cukru,“ prízvukovala na stretnutí ministerka.

V súčasnosti EÚ produkuje 20 mil. ton cukru ročne, čo zabezpečuje príjem pre 137 000 pestovateľov. Štáty s významnou produkciou cukru sa prichystali na zrušenie systému kvót v niektorých prípadoch až s 30 %-ným navýšením pestovateľských plôch (Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Veľká Británia). Potvrdzuje sa predvídaný negatívny scenár, t. j. vďaka prebytku cena cukru klesá. Riešením nie je ani pôvodný zámer EÚ – teda vývoz cukru mimo EÚ, ktorý nie je možný pri súčasných nízkych cenách cukru. Zrušením systému kvót stratili pestovatelia aj istotu garantovanej minimálnej ceny za tonu cukrovej repy vo výške 26,29 EUR/t. Oproti pôvodným cenám, keď bola cena cukru v EÚ okolo 650 EUR/t je v súčasnosti cena za tonu cukrovej repy skoro polovičná. Od októbra 2017 cena permanentne klesá, v súčasnosti sa nachádza na úrovni 361 Eur/t, čo je blízko hranice rentability.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices