ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská navrhuje uľahčiť návrat do práce po úraze či ochorení. Kľúčom je prevencia a spolupráca

Európsky parlament na dnešnom zasadnutí 626 hlasmi schválil správu o „Spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby“. Autorkou správy je europoslankyňa Jana Žitňanská, pre ktorú ide o úspešné zavŕšenie niekoľkomesačného úsilia. 

„Je mi cťou aj potešením, že som dostala možnosť pripraviť pre Európsky parlament správu, ktorá nielen reflektuje moje osobné nasadenie v téme dôstojnejšieho života pre chorých ako aj ľudí so zdravotným postihnutím, ale môže byť aj účinným nástrojom opätovného zaradenia do pracovného procesu ľudí, ktorí  boli dlhodobo chorí alebo prekonali úraz. Správa má tiež za cieľ ovplyvniť ako o ľuďoch trpiacich chorobami, alebo postihnutím uvažujeme v širšom kontexte. Je našou povinnosťou pomáhať ľuďom k dôstojnejšiemu, nezávislejšiemu životu“ komentovala prijatie Jana Žitňanská.

Správa Európskeho parlamentu reaguje na fenomén starnutia populácie, stále častejších civilizačných chorôb vrátane duševných porúch a snaží sa k týmto výzvam pristúpiť aktívne. “Tam, kde sa to dá musíme predchádzať strate cenných zručností a zabrániť spoločenskej izolácii ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej situácii” hovorí Jana Žitňanská, ktorá navrhuje zlepšenie spolupráce zainteresovaných aktérov ako sú napríklad pracovní lekári, zamestnávatelia, sociálni pracovníci ale aj psychológovia či odborní kouči. Podľa europoslankyne musí prevažovať ochota umožniť pracovníkovi návrat do práce akonáhle to zdravotný stav umožní.

V správe sa uvádzajú viaceré konkrétne odporúčania a príklady dobrej praxe s cieľom povzbudiť členské štáty, aby si zobrali príklad z programov, ktoré už fungujú. Ide nielen o úpravy a fyzické prispôsobenia pracoviska, ale aj umožnenie postupného návratu do práce, práce z doma, ponúknutie inej pracovnej činnosti, zapojenie kouča a taktiež o kampane napríklad na prevenciu chorôb pohybového aparátu súvisiacich s prácou. Správa nezabúda sa ani na stále častejší chronický stres a riziko duševných ochorení, akým je napríklad aj syndróm pracovného vyhorenia a pripomína, že prevencia je nielen správna ale aj výhodná.

Viac..  M. Hojsík: Minister Taraba dnes odštartoval proces oslabovania ochrany prírody na Slovensku

Europoslankyňa Jana Žitňanská s ďalšími poslancami v správe apeluje na nebyrokratický a praktický prístup orientovaný na človeka zotavujúceho sa po ochorení či so zdravotným postihnutím. Dôležitá je jednoduchá a pozitívna komunikácia ako to bolo napríklad v prípade úspešného rakúskeho programu fit2work. „Zamestnávateľ zaregistroval, že zamestnanci častejšie chorľavejú a urobil všetko pre to, aby ich pracovné podmienky zlepšil. S pracovníkmi sa dôsledne komunikovalo a úpravami pracoviska sa podarilo predchádzať rozvoju chronických ochorení.“. Spravodajkyňa ocenila, že aj na Slovensku existujú podniky ktoré už dnes považujú starostlivosť o zamestnancov, aj o tých s náročnejšími zdravotnými problémami, za súčasť firemnej kultúry, žiaľ, je ich ešte stále príliš málo.

Správu Jany Žitňanskej ocenili v rozprave nielen ďalší europoslanci zastupujúci rôzne politické frakcie, ale aj predstaviteľka komisie Corina Cretu. Ako uviedla vo svojom prejave, pre Európsku komisiu je inkluzívny rast prioritou. V súlade so správou europoslankyne Jany Žitňanskej komisia plánuje v nasledujúcom rozpočtovom období vyzývať pri čerpaní finančných z prostriedkov z ESF+ aj na sociálne výdavky priamo týkajúce sa zdravia.

Existujúca európska legislatíva už dnes koordinuje a podporuje členské štáty pri zavádzaní a zlepšovaní noriem bezpečnosti a zdravia pri práci.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices