spotrebitel
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Miroslav Mikolášik: Koniec zavádzaniu spotrebiteľov! Ešte aj mnohé hračky majú rozdielne zloženie

Produkty s odlišným zložením v rôznych členských štátoch by nemali byť umiestňované na trh pod rovnakou značkou a v rovnakom obale.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok pomerom hlasov 464 (za): 69 (proti): 17 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament.

Výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európe, potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely v zložení. Takéto praktiky podľa poslancov poškodzujú spotrebiteľov.

“Sú tam všetky možné kategórie. Od stavebných materiálov po farmaceutické výrobky, textilné výrobky, hračky pre deti, jednoducho tá škála je prakticky vo všetkých oblastiach materiálov dovážaných zo zahraničia. Navyše sme zistili, že v niektorých prípadoch až 28% dovážaného tovaru na európsky trh nespĺňa prísne európske kritériá,“ vysvetľuje pre EuropskeNoviny.sk europoslanec Miroslav Mikolášik.

Rozdiely v zložení sa neobjavovali iba v potravinárskych výrobkoch, akými sú rybie prsty, instantné polievky, káva či nealkoholické nápoje, ale napríklad aj v čistiacich prostriedkoch, kozmetike, toaletných potrebách a výrobkoch určených pre dojčatá.

Parlament preto navrhuje viaceré vnútroštátne opatrenia, ale aj kroky na úrovni EÚ, ktoré by pomohli identifikovať výrobky dvojakej kvality a zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov.

Cezhraničná spolupráca a testovanie a dôraznejšie vymáhanie pravidiel

Poslanci okrem iného presadzujú:

  • posilnenie a urýchlenie cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov o výrobkoch, ktoré nevyhovujú predpisom, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín, združeniami spotrebiteľov a Komisiou,
  • zavedenie spoločnej testovacej metodiky, ktorá by umožnila zhromažďovanie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a prispela tak k odhaleniu skutočného rozsahu a závažnosti problému dvojakej kvality produktov v EÚ,
  • zverejnenie výsledkov testovania na základe spoločnej metodiky vo verejne prístupnej databáze a ich zanalyzovanie do konca roku 2018.

Novelizácia smernice o nekalých obchodných praktikách

Uznesenie víta aprílový návrh novej dohody pre spotrebiteľov z dielne Európskej komisie, ktorého cieľom je novelizovať aktuálnu smernicu o nekalých obchodných praktikách. Zároveň však konštatuje, že niektoré predložené ustanovenia si vyžadujú ďalšiu diskusiu. Výsledkom legislatívneho procesu by podľa poslancov malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť jednotlivé prípady.

Parlament je ale pevne presvedčený, že najúčinnejším riešením prípadov neodôvodnenej dvojakej kvality výrobkov by bolo rozšírenie tzv. čierneho zoznamu zakázaných obchodných praktík v smernici o dvojakú kvalitu výrobkov rovnakej značky – pokiaľ je diskriminačná a nerešpektuje očakávania spotrebiteľov.

Celoúnijné logo

Preferencie spotrebiteľov by sa nemali využívať ako zámienka na zníženie kvality alebo ponúkanie rôznych stupňov kvality na rôznych trhoch, uvádza sa v uznesení. Spoločnosti môžu uvádzať na trh a predávať tovar s rôznym zložením a vlastnosťami na základe legitímnych faktorov, avšak iba za predpokladu, že v plnej miere dodržiavajú právne predpisy EÚ, dodáva schválený text.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Poslanci tiež vyzvali výrobcov, aby zvážili možnosť umiestniť na obal svojich výrobkov logo, ktoré by spotrebiteľov informovalo, že obsah a kvalita výrobku tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch EÚ.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Spotrebitelia v rôznych krajinách sa sťažujú, že pri nákupe značkových výrobkov nemajú prístup k rovnakej kvalite. Výrobky dvojakej kvality podkopávajú dôveru občanov v spravodlivé fungovanie vnútorného trhu Únie, a preto si vyžadujú riešenie na úrovni EÚ. Pokiaľ má produkt, bez ohľadu na to, či ide o známy potravinový výrobok, nápoj, kozmetický prípravok alebo čistiaci prostriedok, odlišné zloženie napriek tomu, že sa spotrebiteľovi javí ako identický, malo by sa to považovať za nekalú obchodnú praktiku. Nemôžeme dovoliť, aby v EÚ existovali výrobky alebo občania druhej kategórie,‟ uviedla poslankyňa Olga Sehnalová (S&D, CZ).

Reakcie slovenských poslancov

„Spotrebitelia sú častokrát oklamaní, keď si kúpia obľúbený výrobok v inej krajine EÚ a zrazu má inú kvalitu či zloženie. Je to neprípustné! Na jednotnom trhu je nutné predávať výrobky od jedného výrobcu s rovnakým názvom, kvalitou a zložením bez ohľadu to, kde sa nakupuje. Verím, že čo najskôr skoncujeme s takouto praxou,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Správa obsahuje veľa pozitív, vyžaduje lepšie vymáhanie súčasnej legislatívy, kde má Slovensko veľké rezervy, či používanie jednotnej metodológie testovania. Nanešťastie žiada i automatický zákaz dvojakej kvality, a tým nerešpektuje aj legitímne dôvody, napríklad chuťové preferencie,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

„Je načase jasne vymedziť dvojakú kvalitu produktov a to, ako proti nej zasiahnuť. Dúfam tiež, že aj výrobcovia pochopia, že ponúkať spotrebiteľom z niektorých štátov výrobky nižšej kvality, pričom sú označené a zabalené rovnako ako výrobky vyššej kvality v západných krajinách, je na jednotnom trhu absolútne neprípustné,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa by mal o novele smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorej spravodajcom je poslanec Daniel Dalton (ECR, UK), hlasovať v novembri.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices