peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ: Financovanie politiky súdržnosti by malo byť účinnejšie

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by Európska komisia a členské štáty mali využívať financovanie politiky súdržnosti účinnejšie. Audítori varujú, že oneskorenia v dokončovaní legislatívneho rámca a pomalé napredovanie plánov výdavkov vystavujú vnútroštátne správne orgány tlaku využívať peniaze rýchlejšie, niekedy na úkor výkonnosti. Komisia oneskorene riešila ťažkosti s vynakladaním prostriedkov v rámci niektorých programov, avšak jej opatrenia a opatrenia členských štátov mali pozitívny vplyv na čerpanie.

Finančné prostriedky na politiku súdržnosti sa prideľujú členským štátom vopred na sedemročné výdavkové obdobie a sprístupňujú sa členským štátom v ročných rozpočtových prídeloch, ktoré sa musia využiť v stanovenom období. Audítori sa zamerali na výdavky v období 2007 – 2013 a opatrenia prijaté členskými štátmi s podporou Komisie na zvýšenie čerpania finančných prostriedkov, keď sa zistili problémy. V priebehu tohto obdobia celkové financovanie pre 28 členských štátov EÚ dosiahlo výšku 346 mld. EUR. Taktiež porovnali schémy výdavkov s obdobiami 2000 – 2006 a 2014 – 2020. Navštívili štyri členské štáty: Českú republiku, Maďarsko, Taliansko a Rumunsko.

Zistili, že neskoré prijatie legislatívneho rámca v obidvoch programových obdobiach 2007 – 2013 a 2014 – 2020 znamenalo oneskorenia operačných programov. V období 2007 – 2013 bola väčšina programov schválená až po uplynutí dvanástich mesiacov programového obdobia, čo malo nevyhnutne dominový efekt na výdavky.

Viac..  J. Nagel: Eurozóna nad infláciou ešte nevyhrala, ďalší pokles bude pomalší

Podľa audítorov obdobie 2007 – 2013 začalo pomaly, ale obdobie 2014 – 2020 bolo ešte pomalšie. Prekrývanie programových období navyše znamenalo, že členské štáty po začiatku následných programov stále vynakladali finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia.

Je zásadne dôležité vyhnúť sa situácii, keď sa na konci programového obdobia musí čerpať značná suma finančných prostriedkov, pretože sa nemusí dostatočne zohľadňovať hodnota za vynaložené prostriedky. Využitie finančných prostriedkov sa samotné stane cieľom namiesto dosahovania cieľov politiky,” uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices