kniha
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky deň jazykov 2018: Ako sme na tom s ovládaním cudzích jazykov?

V rámci celoeurópskych osláv jazykovej rozmanitosti, ktoré už tradične pripadajú na 26. septembra, sa 20. septembra 2018 v Košiciach uskutoční podujatie pre žiakov základných, stredných, vysokých škôl a širokú verejnosť vo veľkej sále Tabačka Kulturfabrik.

Podujatie sa tento rok zameria aj na naše jazykové bohatstvo v kontexte Európskeho roka kultúrneho dedičstva. „Už dávno sa hovorí, že koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom. Mne osobne jazyky otvárajú brány k iným kultúram, vede, umeniu, rozširujú môj svet a obzory. A už som sa naučil, že blízky, osobný kontakt si človek vytvorí s priateľmi oveľa lepšie, ak sa s nimi vie porozprávať bez pomoci tlmočníka,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ako sme na tom s ovládaním cudzích jazykov?

V roku 2015 sa viac ako 86 % študentov stredných škôl učilo po anglicky. Takmer tri pätiny študentov v EÚ sa učili dva alebo viac cudzích jazykov. V roku 2016 bola v rámci Únie najpopulárnejšia angličtina, ktorú sa učilo viac ako 86,1 % žiakov (na Slovensku 91,8 %). Na druhom mieste sa umiestnila francúzština s 14 % študentov (na Slovensku 4,9 %) a na treťom mieste je nemčina s 15 % (na Slovensku 45,5 %). Španielčinu na stredných školách študovalo 1,8 % (na Slovensku 1 %), ruštinu 2,4 % (na Slovensku 13,4 %) a taliančinu 1,8 % (na Slovensku 1 %).

Na slovenských základných školách sa v roku 2016 učilo cudzí jazyk 91,5 %, pričom 80,9 % sa učí jeden jazyk a 5,3 % sa učí dva a viac jazykov. Takmer 14 % sa, žiaľ, neučí žiaden cudzí jazyk. Najobľúbenejšia je angličtina, učí sa ju až 82,7 % žiakov.

Ďalšie informácie:

V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov. Vo svete existuje 6 000 až 7 000 jazykov, z ktorých väčšina sa vyskytuje v Ázii a v Afrike. Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda alebo rozumie dvom alebo viacerým jazykom.

Viac..  Maďarsko obmedzí zamestnávanie cudzincov iba na nevyhnutné prípady

Európsky deň jazykov po prvýkrát usporiadala Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a celoživotnom jazykovom vzdelávaní.

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Kultúrne dedičstvo má univerzálnu hodnotu pre nás ako jednotlivcov, spoločenstvá a celú spoločnosť. Je dôležité zachovať ho a postúpiť budúcim generáciám. Aj preto bol v Európskej únii rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva a nesie sa v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou“. Ďalším cieľom je posilniť v ľuďoch pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru.

Počas tohto roku sa v celej Európe uskutočňujú viaceré iniciatívy a podujatia s cieľom priblížiť ľuďom ich kultúrne dedičstvo a zapojiť ich viac do jeho zveľaďovania. Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices