CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou je už rok v platnosti. Komisia je s doterajšími výsledkami spokojná

V piatok 21. septembra uplynul rok, odkedy nadobudla platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi EÚ a Kanadou.

Podľa prvých správ už dohoda začala prinášať vývozcom EÚ výsledky. Komisárka Malmström 26. a 27. septembra navštívi Kanadu, aby sa presvedčila, čo sa podarilo dosiahnuť.

Komisárka sa v Montreale stretne s ministrom pre diverzifikáciu obchodu Jamesom Gordonom Carrom. 26. septembra sa zúčastní na prvom zasadnutí spoločného výboru, t. j. najvyššieho orgánu oboch partnerov, v ktorom sa preberajú s dohodou spojené otázky. Navštívi aj niekoľko európskych a kanadských spoločností, porozpráva sa so zástupcami tých, ktoré už dohodu využívajú vo svoj prospech, a 27. septembra prednesie reč na Université de Montréal.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmström povedala: „Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou je už rok v platnosti a ja som s doterajšími výsledkami spokojná. Podľa predbežných zistení máme už v tomto štádiu čo oslavovať. Dovoz sa celkovo zvýšil a v mnohých odvetviach je nárast naozaj pôsobivý. To sú pre malých aj veľkých európskych podnikateľov skvelé správy. Tieto dohody vždy zahŕňajú oblasti, v ktorých musíme dávať pozor, aby sa dôsledne vykonalo, na čom sme sa dohodli, a občania a podniky mohli v plnej miere využiť nové príležitosti. O tom by som sa chcela porozprávať s mojimi kanadskými partnermi na zasadnutí spoločného výboru budúci týždeň. S radosťou konštatujem, že naše partnerstvo s Kanadou je strategicky aj hospodársky silnejšie ako kedykoľvek predtým. Spoločne presadzujeme otvorený režim medzinárodného obchodu založený na dodržiavaní pravidiel. CETA je toho jasným dôkazom.“ 

Ešte je skoro, ale trend je pozitívny

Okrem toho, že CETA odstránila v podstate všetky clá, poskytla vývozcom EÚ cennú právnu istotu a tým výrazne zlepšila podnikateľskú klímu medzi EÚ a Kanadou. Hoci je na kategorické závery ešte priskoro, podľa prvých výsledkov sa obchodovanie uberá dobrým smerom. Posledné štatistiky z obdobia od októbra 2017 do júna 2018 vykazujú medziročný nárast vývozu EÚ o viac ako 7 %.

V rámci tohto nárastu sa niektorým odvetviam darí zvlášť dobre. Vývoz strojov a mechanických zariadení, ktorý tvorí jednu pätinu vývozu EÚ do Kanady, sa zvýšil o vyše 8 %. Farmaceutické výrobky, ktoré zodpovedajú 10 % vývozu EÚ do Kanady, posilnili o 10 %. Na vzostupe sú aj iné dôležité odvetvia EÚ: nábytok o 10 %, parfumy a kozmetické výrobky o 11 %, obuv o 8 % a oblečenie o 11 %.

Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, údaje sú takisto povzbudivé: vývoz ovocia a orechov zvýšil sa o 29 %, čokoláda o 34 %, šumivé víno o 11 % a whisky o 5 %.

Z dohody CETA čerpá rôzne výhody spektrum spoločností, napríklad:

  • Konzorcium talianskych výrobcov šunky San Daniele zvýšilo predaj do Kanady o 35 %. Celkový vývoz talianskych poľnohospodárskych výrobkov do Kanady sa zvýšil o 7,4 %.
  • Belgický čokoládový podnik Smet Chocolaterie práve otvoril svoj prvý obchod v kanadskej provincii Ontario, aby uspokojil mimoriadny dopyt po svojich výrobkoch. Vďaka zrušeniu 15-percentného dovozného cla má v porovnaní s minulým rokom o pätinu vyšší predaj. Vývoz európskej čokolády do Kanady sa celkovo zvýšil o 34 %.
  • Španielska spoločnosť Hiperbaric vyrába inovatívne stroje na konzervovanie potravín pomocou vysokého tlaku. Od uzavretia dohody CETA je pre ich pracovníkov jednoduchšie prísť na istý čas do Kanady a zabezpečiť inštaláciu a údržbu vybavenia.
Viac..  J. Nagel: Na dlhové pravidlá v eurozóne by mala dohliadať nezávislá inštitúcia

Na týchto stránkach možno nájsť ďalšie príklady spoločností z BelgickaEstónskaFínskaFrancúzskaÍrskaTalianskaHolandskaŠpanielska a Švédska.

Všeobecný kontext

CETA ponúka európskym podnikom každej veľkosti nové možnosti vyvážať do Kanady. Dohodou sa zrušili clá na 98 % výrobkov, s ktorými EÚ obchoduje s Kanadou. Po odpočítaní všetkých znížených sadzieb sa vďaka tomu ušetrí na cle približne 590 miliónov eur ročne. Spoločnosti z EÚ sa zároveň budú môcť v nebývalej miere pre nekanadské spoločnosti uchádzať o kanadské verejné zákazky, a to nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni provincií, miest a obcí.

Dohoda CETA ponúka európskym poľnohospodárom a výrobcom potravín nové príležitosti, a zároveň v plnej miere chráni citlivé odvetvia EÚ. Vďaka dohode sa dnes môže pod vlastným menom v Kanade predávať 143 potravín a nápojov vysokej kvality („zemepisné označenia“), ktoré sú chránené pred napodobňovaním.

Dohoda zlepšuje podmienky aj pre dodávateľov služieb, rozširuje mobilitu zamestnancov spoločností a poskytuje rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií od architektov až po žeriavnikov.

CETA sa po schválení členskými štátmi EÚ v Rade a Európskym parlamentom začala predbežne vykonávať 21. septembra 2017. Úplnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ.

EÚ má uzavretých 39 obchodných dohôd s 69 krajinami. Naposledy uzavrela dohodu s Japonskom. Obchodné dohody EÚ presvedčivo povzbudzujú rast a zamestnanosť v Európe. Jedným z príkladov je dohoda o obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Keď v roku 2011 nadobudla platnosť, vývoz z EÚ do Južnej Kórey sa zvýšil o viac ako 55 %, vývoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov o 70 %, predaj áut z EÚ v Južnej Kórei sa dokonca strojnásobil a obchodný deficit sa zmenil na prebytok. V Európe závisí od vývozu 31 miliónov pracovných miest. V priemere je za každou ďalšou miliardou eur vývozu 14-tisíc nových pracovných miest v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

EÚ a Kanada posilnili svoje vzťahy ako strategickí a podobne zmýšľajúci partneri v digitálnej oblasti. …

Consent choices