polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Dovoz sójových bôbov z USA do EÚ za posledné týždne neustále rástie

Európska komisia uverejnila najnovšie údaje o dovoze sóje do EÚ. Vyplýva z nich, že USA sa stali hlavným dodávateľom tejto komodity do Európy, pričom dosiahli 52 % podiel v porovnaní s 25 % podielom dosiahnutým minulý rok v rovnakom období.

Predseda Komisie Juncker a prezident USA Trump vydali po vzájomnom stretnutí 25. júla vo Washingtone spoločné vyhlásenie EÚ – USA, v ktorom vyjadrili spoločné odhodlanie zintenzívniť obchod vo viacerých oblastiach a s viacerými produktmi, najmä so sójou.

Na účely monitorovania vývoja obchodu so sójou zaviedol predseda Juncker mechanizmus podávania správ, podľa ktorého sa v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (od júla do polovice septembra 2017) zvýšil dovoz tejto komodity zo Spojených štátov o 133 %.

Komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Vítam najnovšie údaje o obchode, z ktorých vyplýva, že sa nám darí plniť záväzok prijatý predsedom Junckerom a prezidentom Trumpom, a to zvýšiť objem obchodu, predovšetkým so sójou. Ide o odraz našich dlhodobých obchodných vzťahov, ako aj potenciálu dosiahnuť oveľa viac vďaka vzájomnej spolupráci pri ich budovaní.“

Zo súčasných údajov vyplýva, že dovoz sójových bôbov z USA do EÚ za posledné týždne neustále rástol:

  • v porovnaní s prvými 12 týždňami hospodárskeho roka 2017 (od júla do polovice septembra) predstavuje dovoz sóje zo Spojených štátov do EÚ objem 1 473 749 ton, teda nárast o 133 %.V čase prvého podávania správ 1. augusta 2018, ktoré sa týkalo prvých piatich týždňov aktuálneho hospodárskeho roka, dosiahol dovoz 360 000 ton, čo zodpovedá medziročnému nárastu o 280 %.
  • Čo sa týka celkového dovozu sóje do EÚ, podiel USA je v súčasnosti na úrovni 52 % oproti 25 % podielu dosiahnutému v rovnakom období minulého roka. Spojené štáty sa tak umiestnili pred druhým hlavným dodávateľom EÚ – Brazíliou (40 %), po ktorej nasledujú Kanada (2,3 %), Paraguaj (2,3 %) a Uruguaj (1,7 %).
Viac..  EÚ udelila pokutu spoločnosti IFF za marenie vyšetrovania kartelu v oblasti vôní

Súvislosti

EÚ v súčasnosti ročne dováža okolo 14 miliónov ton sóje, ktorá slúži ako zdroj bielkovín na kŕmenie zvierat vrátane hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj na výrobu mlieka. Vďaka konkurenčným cenám sójových bôbov z USA predstavujú tieto komodity pre európskych dovozcov a používateľov veľmi atraktívnu alternatívu krmiva.

Údaje uvedené v uverejnenej správe o obchode so sójou pochádzajú zo Strediska pre monitorovanie trhu s plodinami, ktoré Európska komisia otvorila v júli 2017 a ktoré slúži na výmenu údajov o trhu a krátkodobých trhových analýz v záujme zabezpečenia väčšej transparentnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices