utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ potrebuje viac financií na účinné riadenie legálnej migrácie

Miestni a regionálni politickí predstavitelia EÚ varujú pred nevyváženosťou plánov financovania hraničných kontrol a riadenia migrácie

Regionálni a miestni lídri vyzvali Európsku úniu, aby zvýšila rozpočet Fondu pre azyl a migráciu na roky 2021 – 2027 o takmer šesť miliárd EUR. V upozornení adresovanom tvorcom politík EÚ sa vyslovujú proti „kladeniu nadmerného dôrazu na kontrolu hraníc“ a požadujú vyčleniť približne tretinu finančných prostriedkov na riadenie legálnej migrácie a integráciu, pričom využitie určitej časť financií na integráciu má byť podľa nich povinné.

Táto výzva Európskeho výboru regiónov (VR) je súčasťou uznesenia prijatého 9. októbra a prichádza mesiac po vyhlásení predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, podľa ktorého sa na Fond pre azyl a migráciu má na sedemročné obdobie vyčleniť 10,4 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 51 %. V odporúčaní, ktoré bolo prijaté v podobe pozmeňovacieho návrhu , VR uvádza, že rozpočet fondu by mal byť takmer 16,2 miliardy EUR, aby to zodpovedalo návrhu Komisie zvýšiť financie z viacerých fondov určené na kontroly hraníc o 240 %.

„Všetci si želáme účinné a koordinované riadenie migrácie, avšak než budeme môcť konštatovať, že finančné prostriedky EÚ budú využité rozumným a vhodným spôsobom, treba tieto návrhy značne vylepšiť. Riadenie migrácie si vyžaduje presvedčivú reakciu na všetky jej aspekty – neregulárnu migráciu, azyl, legálnu migráciu a príčiny migrácie. Rozhodnutie vypustiť integráciu z názvu fondu je príznačné a rušivé a vyvoláva obavy, že celkový postoj bude vychádzať skôr z budovania múrov než z financovania vyváženého prístupu k riadeniu. Európa sa musí vážne zamyslieť nad tým, ako integrovať nových migrantov, ktorí sú už v našich spoločnostiach,“ uviedol hlavný spravodajca stanoviska na tému Fond pre azyl a migráciu a primátor mesta Piran Peter Bossman (SI/SES).

Ako ďalej dodal, „účinná koordinácia si vyžaduje spoluprácu s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné napríklad za väčšinu krátkodobých integračných opatrení. Terajšie návrhy však ignorujú naše opakované výzvy na zapojenie miest a regiónov do riadenia fondu. Miestne a regionálne orgány poskytli Európe obrovskú pomoc pri prijímaní, umiestňovaní, integrovaní a zamestnávaní utečencov a migrantov, ktorí prišli v roku 2015. Zreformovať rozsiahlu politiku uprostred krízy je náročné, avšak teraz, keď je počet prichádzajúcich osôb značne nižší, dúfame, že tvorcovia politík EÚ dokážu uskutočniť vyváženú reformu uznávajúcu hodnotu spolupráce s politikmi priamo na mieste.“

V rámci odporúčaní VR požaduje, aby mali regióny a mestá v čase krízy priamy prístup k finančným prostriedkom s cieľom zaistiť, že sa dostanú rýchlo k tým orgánom, ktoré čelia osobitným problémom. Ako súčasť podpory rozsiahlej európskej migračnej politiky VR pripomenul, že členské štáty, ktoré sa odkláňajú od usmernení pre využívanie financií, by mali predkladať „podrobné vysvetlenie, ako chcú zabezpečiť, že toto ich rozhodnutie neohrozí dosiahnutie špecifických cieľov Fondu pre azyl a migráciu“.

Finančné prostriedky z tohto fondu sa v súčasnosti využívajú napríklad na zlepšenie ubytovacích a prijímajúcich služieb pre uchádzačov o azyl, pomoc zraniteľným osobám, výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a informačné kampane v tretích krajinách.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Stanovisko o Fonde pre azyl a migráciu je jednou z viacerých reakcií VR na návrhy rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ktoré predložila Európska komisia. VR prijal 9. októbra taktiež odporúčania týkajúce sa celkového návrhu rozpočtu a jeho konkrétnych častí: Európsky horizont: deviaty rámcový program pre výskum a inováciu Európsky námorný a rybársky fond Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza program Práva a hodnoty  Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) .

V ten istý deň vystúpil predseda VR Karl-Heinz Lambertz  prejavom o stave Európskej únie z regionálneho a miestneho hľadiska, v ktorom podporil „kampaň na predstavenie integračných projektov, ktoré sa realizujú v našich mestách a regiónoch“.

Príklady činností miestnych a regionálnych orgánov boli vyzdvihnuté v rámci debaty o migrácii počas plenárneho zasadnutia VR 10. októbra. Konkrétne Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) objasnila podrobnosti novej iniciatívy baskickej vlády zameranej na integráciu, Basilio Horta (PT/SES) predstavil plán mesta Sintra na prijímanie a integráciu migrantov a  Luc Van den Brande (BE/EĽS) z Flámska propagoval význam podpory partnerstiev medzi regionálnymi vládami európskych a afrických krajín ako príspevok k riadeniu migrácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices