Claude Moraes
Britský sociálny demokrat Claude Moraes. PHOTO: © European Union-EP.

Claude Moraes: Musíme sa pozrieť na to, ako politici využívajú digitálne sociálne platformy vo svojich kampaniach

Facebook by mal zaviesť podstatné zmeny a prispôsobiť sa európskym pravidlám na ochranu osobných údajov. Píše sa to v uznesení, ktoré 25. októbra prijal Európsky parlament.

Uznesenie z dielne výboru pre občianske slobody, ktoré prijalo parlamentné plénum, uzatvára sériu híringov o škandále Cambridge Analytica, keď sa prišlo na neoprávnené získanie a zneužitie údajov o 87 miliónoch užívateľov Facebooku. Čo tu presne poslanci žiadajú? Odpovedá predseda výboru, britský sociálny demokrat Claude Moraes.

Čo ste si z híringov odniesli ako najdôležitejšie zistenia? Aké sú najnaliehavejšie problémy?

Tieto rozhovory boli príležitosťou preskúmať dôsledky škandálu, ktorý s týka ochrany údajov a súkromia, volebných procesov a dôvery ľudí. Okrem toho sme sa zaoberali aj možnými politickými riešeniami a nápravnými opatreniami. Aj keď na mnoho otázok stále neexistujú odpovede, jedno je jasné: pre firmy ako Facebook potrebujeme viac opatrení na presadzovanie práva a vytvorenie skutočnej transparentnosti, najmä pokiaľ ide o spracovanie údajov, sledovanie, profilovanie a používanie algoritmov. Je to nutné kvôli zabezpečeniu dôvery spotrebiteľov a rešpektovaniu súkromia. V našom uznesení sa jasne uvádza, že očakávame opatrenia na ochranu súkromia občanov, ochranu údajov a udržanie slobody prejavu.

Ako zabrániť tomu, aby sa škandál Facebook-Cambridge Analytica zopakoval?

Od škandálu sa veci zlepšili, no stále to nestačí. Ukázalo sa to napríklad minulý mesiac, keď došlo k porušeniu ochranu údajov v prípade 50 miliónov účtov na Facebooku. Preto dnes žiadame vytvorenie série opatrení, ktoré by mali pomôcť predchádzať podobných škandálom v budúcnosti. Jedným z nich je audit činnosti reklamného priemyslu na sociálnych sieťach. Okrem toho chceme, aby zodpovedné orgány dôkladne vyšetrili, ako Facebook rešpektuje práva na ochranu údajov.

Viac..  Jozef Mihál: V slovenskom parlamente zažívame hádky, v EP neviete rozoznať opozíciu a koalíciu

Ak môžeme dotlačiť súkromnú spoločnosťou, ako je Facebook k tomu, aby chránila naša údaje?

Očakávame, že všetky spoločnosti budú dodržovať európsku legislatívu o ochrane údajov a že svojim užívateľom pomôžu pochopiť, ako sú ich osobné údaje spracúvané. Taktiež chceme, aby boli k dispozícii efektívne kontroly, vrátane väčšej transparentnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Takisto je dôležité, aby členské štáty implementovali nariadenie GDPR. Európska komisia by mala implementáciu a uplatňovanie tohto nariadenie riadne monitorovať s cieľom zaistiť ochranu všetkých európskych občanov.

Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Ako môžeme predísť ich manipulácii v členských štátoch EÚ?

V USA boli nedávno zavedené požiadavky na overenie totožnosti, lokality a sponzora politickej reklamy. Ide o veľmi pozitívny krok, pričom tieto isté štandardy by sa mali uplatňovať aj v EÚ. Okrem toho sa musíme pozrieť na to, ako politické strany využívajú digitálne sociálne platformy na účely svojich kampaní. Je potrebné vytvoriť etický kódex za účasti všetkých zainteresovaných subjektov. V opačnom prípade budeme potrebovať legislatívne opatrenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices