facebook
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europarlament chce prešetriť, ako Facebook rešpektuje európske pravidlá o ochrane údajov

Poslanci v nadväznosti na škandál spoločností Facebook a Cambridge Analytica požadujú vykonanie celkového auditu a prijatie opatrení proti zasahovaniu do volebného procesu.

Parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzval Facebook, aby umožnil orgánom EÚ vykonať celkový audit, ktorý by sa zameral na mieru ochrany dát a bezpečnosti osobných údajov zabezpečovaných touto sociálnou sieťou. Parlamentnej výzve predchádzal škandál ohľadom neoprávneného prístupu a zneužitia údajov 87 miliónov používateľov Facebooku.

Poslanci pripomínajú, že spoločnosť Facebook svojim konaním neotriasla len dôverou občanov, ale porušila aj právo EÚ. Facebooku preto odporúčajú prijatie zmien, ktoré by uviedli fungovanie tejto sociálnej siete do súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Opatrenia proti volebným manipuláciám

Poslanci pripomínajú, že údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohli byť zneužité oboma tábormi v rámci referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, využiť sa mohli aj na cielené oslovovanie voličov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Parlament zdôraznil potrebu bojovať proti pokusom o manipuláciu európskych volieb a nevyhnutnosť prispôsobiť volebné zákony členských štátov novej digitálnej realite.

Poslanci v rámci prevencie pred zásahmi do volebného procesu, na ktoré sa využívajú sociálne médiá, navrhujú:

  • uplatňovanie tradičných (neelektronických) opatrení na ochranu volebného procesu aj v elektronickom priestore – ide napríklad o transparentnosť a obmedzenie volebných výdavkov, dodržiavanie volebného moratória a rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi;
  • uľahčenie rozpoznávania platenej politickej reklamy a organizácií, ktoré si ich objednali;
  • zákaz profilovania na politické a volebné účely a profilovania na základe online správania sa, ktoré môže odhaliť politickú orientáciu;
  • označovanie obsahu na platformách sociálnych médií, ktorý zdieľajú softvérové roboty (tzv. boty), urýchlenie procesu odstraňovania falošných účtov a spoluprácu platforiem s nezávislými overovateľmi faktov a akademickou obcou s cieľom informovať používateľov o dezinformáciách;
  • vyšetrovanie vo veci údajného zneužívania internetového politického priestoru zahraničnými mocnosťami, ktoré by malo byť realizované na úrovni členských štátov s podporou Eurojustu.
Viac..  Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

Nelegislatívne uznesenie nadväzuje na stretnutie lídrov politických skupín v EP s generálnym riaditeľom spoločnosti Facebook Markom Zuckerbergom a tri následné vypočutia. Uznesenie tiež spomína napadnutie systémov spoločnosti Facebook, ktorá v tejto súvislosti informovala dňa 28. septembra o úniku informácií.

Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre občianske slobody

„Toto je celosvetový problém, ktorý už ovplyvnil naše referendá a naše voľby. Toto uznesenie prináša potrebné opatrenia, vrátane nezávislého auditu Facebooku, aktualizácie našich pravidiel hospodárskej súťaže a ďalšie opatrenia na ochranu našich volieb. Konať musíme teraz, a to nielen za účelom obnovenia dôvery v online platformy, ale aj aby sme ochránili súkromie občanov a obnovili dôveru v naše demokratické systémy,‟ uviedol predseda Výboru EP pre občianske slobody (LIBE) Claude Moraes (S&D, UK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices