Sulik
Europoslanec a predseda SaS Richard Sulík. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanec Sulík nie je spokojný s rozpočtom EÚ

Parlament v stredu schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k dlhodobému rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020. Jej súčasťou sú presné sumy, ktoré EP požaduje na financovanie jednotlivých položiek.

Parlament v uznesení zdôraznil svoju pripravenosť na nachádzajúce rokovania o Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021-2027 s ministrami členských štátov. Zároveň však s poľutovaním skonštatoval, že členské štáty zatiaľ nedosiahli zásadný pokrok v snahe o dosiahnutie spoločnej pozície k VFR v Rade.

Poslanci považujú návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ z dielne Európskej komisie za isté východisko. Navrhovaná výška prostriedkov však podľa nich Únii neumožní plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité výzvy budúcnosti.

Slovenský europoslanec Richard Sulík však návrh rozpočtu kritizuje. Podľa neho Európsky parlament premárnil príležitosť zrefromovať rozpočet, nakoľko až tretina rozpočtu je vyčlenená pre poľnohospodárstvo. “Dnes v roku 2018 my máme prebytok potravín, Európska únia bojuje proti plytvaniu potravinami a toto mal ten rozpočet dávno zohľadniť.” Zároveň pripomína, že austrálsko alebo novozélandské farmy dokážu byť úspešné bez akýchľovek dotácií a mali by to zvládnuť aj európske farmy.

Parlament sa v tejto súvislosti zhodol okrem iného aj na nasledujúcich prioritách:

  • zvýšenie rozpočtu pre výskumný program Horizont Európa na úroveň 120 mld. eur – v cenách z roku 2018 (návrh Komisie: 83,5 mld. eur);
  • finančné posilnenie Európskeho plánu pre strategické investície (tzv. Junckerov plán);
  • zvýšenie rozpočtu pre dopravnú infraštruktúru a malé a stredné podniky;
  • odmietnutie škrtov v rozpočtoch kohéznej a poľnohospodárskej politiky EÚ a udržanie ich financovania na aktuálnej úrovni (VFR 2014-2020);
  • zdvojnásobenie prostriedkov na boj proti nezamestnanosti mladých, strojnásobenie prostriedkov na program Erasmus+;
  • zaistenie, aby príspevok EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy dosiahol aspoň 25% výdavkov budúceho VFR a 30% výdavkov najneskôr v roku 2027.

Nový a jednoduchší systém príjmov EÚ

V súvislosti s reformou príjmov únijného rozpočtu uznesenie konštatuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je veľmi zložitý, nespravodlivý, netransparentný a pre občanov EÚ úplne nezrozumiteľný.

Nový a jednoduchší systém by mal podľa poslancov výrazne znížiť priame príspevky členských štátov naviazané na hrubý národný dôchodok a zároveň zabezpečiť primerané financovanie výdavkov EÚ. Parlament zároveň schválil zrušenie všetkých rabatov a iných korekčných mechanizmov.

Viac..  Po vydaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín by mohli byť kožušinové farmy v Európe zakázané

Poslanci požadujú zavedenie nových vlastných zdrojov príjmu EÚ, ktoré by okrem iného boli založené na dani z príjmov právnických osôb (vrátane zdanenia veľkých spoločností v digitálnom sektore), príjmoch zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a dani z plastov.

Parlament v uznesení zdôrazňuje, že príjmová a výdavková stránka dlhodobého rozpočtu EÚ tvoria jeden celok a podľa toho by sa k nim malo aj pristupovať. Všetky prvky tohto rozpočtového balíka, teda nové vlastné zdroje Únie a jednotlivé výdavkové položky VFR, by preto podľa poslancov mali ostať na stole dovtedy, kým sa nedosiahne konečná dohoda na príjmoch aj výdavkoch EÚ.

Európsky parlament schválil predbežnú správu o Viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, ktorú vypracovali spravodajcovia Jan Olbrycht (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) a Janusz Lewandowski (EPP, PL) a ktorá tvorí pozíciu EP pred rokovaniami s členskými štátmi, pomerom hlasov 429 (za): 207 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania).

Ďalší postup

Parlament je pripravený na rokovania o budúcom VFR od marca, kedy plénum prijalo prvé uznesenie týkajúce sa budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Rokovania s členskými štátmi tak môžu začať v momente, keď sa na svojej vyjednávacej pozícii dohodne Rada. Prijatie nariadenia o VFR si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

Poslanci sa zasadzujú o dosiahnutie dohody na budúcom dlhodobom rozpočte EÚ ešte pred voľbami do EP v roku 2019, aby sa predišlo vážnym narušeniam pri spustení nových programov v dôsledku neskorého prijatia nového finančného rámca.

Súvislosti

Približne 94% prostriedkov z rozpočtu EÚ smeruje naspäť k občanom, regiónom, poľnohospodárom a podnikom. Zvyšných 6% tvoria administratívne výdavky EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o rozpočte: Europoslanci chcú opäť zvyšovať výdavky, nie je to správne

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices