Anna ZABORSKA
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská: Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Včera (25. novembra) sme si pripomenuli Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Americký škandál okolo hollywoodskeho producenta Weinsteina a kampaň #MeToo otvorili širokú verejnú diskusiu o sexuálnom obťažovaní a prijateľnom správaní. Zapojil sa do nej aj Európsky parlament a prijal iniciatívnu správu, v ktorej poslanci navrhli konkrétne opatrenia a nástroje na riešenie sexuálneho obťažovania na pracovisku, na verejnosti a dokonca aj v politike. Ako tieňová spravodajkyňa tejto správy som aj ja mala možnosť dôrazne odsúdiť zneužívanie žien a nevhodné správanie voči nim v každej sfére života. A podarilo sa mi presadiť, aby v tejto správe zaznelo to, čo považujem za najdôležitejšie: že kľúčom k zmene je  znovunájdenie rešpektu k ľudskej dôstojnosti.

Ľudská dôstojnosť je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Je základným kameňom ľudských práv, pretože ako ľudia sme si rovní a prináleží nám rovnaký rešpekt. Tento rešpekt je dôležitou súčasťou našej kultúrnej a hodnotovej tradície. Je to morálny kompas, ktorý nám hovorí, ako sa správať k ostatným v každodenných sociálnych interakciách.

Sexuálne obťažovanie zásadne podkopáva dôstojnosť človeka a degraduje ľudí na objekty. Ako povedal Ján Pavol II.: „Neexistuje žiadna dôstojnosť, keď človeka zbavíme ľudskej dimenzie.“ Rešpektovanie a ochrana dôstojnosti každej ženy, muža alebo dieťaťa preto musí byť imperatívom zákona. No niekedy môže byť ťažké jasne definovať jednoznačné hranice medzi konaním bez zlého úmyslu a predátorským aktom.

Možno práve tu je najväčší prínos hnutia #MeeToo. Vyslalo totiž do spoločnosti dôležitý a naliehavý signál, že kľúčom k boju proti sexuálnemu obťažovaniu je citlivosť. Musíme sa stať pozornejšími k ostatným a ukázať budúcim generáciám skutočný význam dôstojnosti v každodennom živote. Viesť najmä mladých ľudí k tejto citlivosti voči druhým je dôležitou úlohou nielen pre školských pedagógov, ale predovšetkým pre rodičov a rodiny.

Násilie je tým najbrutálnejším prejavom obťažovania, ale nie jediným. Aj preto Európsky parlament vo svojom uznesení spomína napríklad aj obťažovanie z dôvodu tehotenstva a materstva. Podarilo sa mi presvedčiť kolegov poslancov, že je veľmi dôležité uznať tento fenomén ako formu šikanovania v zamestnaní. Môže viesť k stigmatizácii materstva ako takého a odrádzať ženy od založenia si širšej rodiny. V súvislosti s demografickým poklesom v Európe tento druh obťažovania nie je len morálne zlý, ale má tiež zničujúce dôsledky pre spoločnosť, ktorá je založená na solidarite medzi generáciami.

Viac..  Eugen Jurzyca: Pekný, ale škodlivý populizmus vs. škaredá ale užitočná odbornosť

Budúce generácie nás budú súdiť podľa toho, ako sme sa správali k tým najzraniteľnejším. Preto nesmieme zatvárať oči ani pred problémom násilia voči starším ľuďom. Starší ľudia totiž často čelia ako psychologickému, tak aj fyzickému obťažovaniu a šikanovaniu, ktorému sa sami nedokážu brániť. Mimoriadne zraniteľnú skupinu tu predstavujú najmä osamelo žijúce ženy.

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu je skôr maratónom, než šprintom. Úlohou nového Parlamentu a Komisie po máji 2019 bude nadviazať na naše úsilie v boji proti obťažovaniu a násiliu. Je pravdou, že EÚ nemá kompetenciu prijímať záväzné právne akty v oblasti trestného práva ani vzdelávania. Môže však zdôrazniť hodnotu ľudskej dôstojnosti vo všetkých svojich politikách a prispieť k tomu, aby sme boli všímavejší a viac sa navzájom rešpektovali.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila europoslankyňa Anna Záborská.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices