EU Aid Volunteers
EU Aid Volunteers - onedlho v akcii. Foto: ADRA tím, projekt HVM.

Prví „EU Aid Volunteers“ budú na svoj pobyt vyslaní čoskoro i zo Slovenska

Humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko doteraz vysielala do tzv. rozvojových krajín predovšetkým rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sa podieľali na projektoch rozvojovej spolupráce. Vďaka dobrovoľníckej iniciatíve „EU Aid Volunteers“ bude odteraz pripravovať a vysielať aj humanitárnach dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do oblastí, postihnutých prírodnou katastrofou či spoločenským konfliktom.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú často svoju „prácu“ zadarmo preto, lebo chcú získať nové vedomosti a rozvíjať svoje zručnosti. Túžia tiež spraviť niečo pre spoločnosť a nadviazať partnerstvá či vzťahy. Nech už sú ich motívy a dôvody akékoľvek, v týchto dňoch si ich činnosť treba vyzdvihnúť a oceniť dvojnásobne. Dňa 5. Decembra sme totiž oslávili Svetový deň dobrovoľníctva.

Manažmentu špeciálneho typu dobrovoľníctva – príprave a vysielaniu humanitárnych dobrovoľníkov sa venuje ako prvá spomedzi slovenských mimovládnych organizácií práve ADRA Slovensko. Ňou vybraní a vyslaní ľudia budú mať onedlho za cieľ prispievanie ku riešeniu humanitárnych kríz. To všetko pod hlavičkou dobrovoľníckej iniciatívy „EU Aid Volunteers“, podporovanej zo zdrojov EÚ.

Rôzne motivácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Netreba azda ani zdôrazňovať, že motivácia dáva odpoveď na otázku – prečo ľudia vykonávajú svoju prácu, napĺňajú ciele organizácie, pokračujú či dokonca napredujú vo svojom výkone. Súčasť manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva tkvie v poznaní motívov všetkých zúčastnených, čo pomáha organizácii udržať spokojnosť ľudí, ako aj predchádzať konfliktom. O tom, ako organizácie hľadajú vhodných ľudí na dobrovoľnícke pozície, sa možno dozvedieť z tohto videa.

Medzi motiváciami mladých ľudí a ich očakávaniami od pobytu zaznievajú často dôvody ako: získanie nových kontaktov; zmena v osobnom živote; prispenie ku zmene situácie v chudobnejšom regióne; solidarita s núdznymi; možnosť cestovania po inom kontinente a spoznanie novej kultúry, jazyka, zvykov a tradícií; nadobudnutie praxe po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Toto všetko sa bude dať odčítať aj počas pohovorov s potenciálnymi kandidátmi a kandidátkami na dobrovoľnícke pozície zo Slovenska.

Dobrý mentor v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva musí práve s rôznymi dôvodmi pre výjazd a motívmi mladých kandidátov na dobrovoľnícke pozície obozretne pracovať. So zlými motívmi v hlave môžu dobrovoľníci totiž narobiť v teréne viac škody, ako dobra.

Viac..  Ivan Štefanec: Rovnaké pravidlá pre online platformy ponúkajúce dovolenkové prenájmy

ADRA predvýjazdovú prípravu nepodceňuje

Pokračovať v odhaľovaní motívov, manažovaní očakávaní a vzdelávaní vybraných ľudí bude po úspešnom pohovore možné počas následnej stáže v kancelárii ADRA v Bratislave a tiež počas predvýjazdovej prípravy pred samotným výjazdom do krajiny, postihnutej humanitárnou krízou. Niektoré mimovládky túto prípravu podceňujú, nie však ADRA a partnerské organizácie z konzorcia HVM projektu.

Vybraní junior a senior dobrovoľníci si teda ešte pred odchodom do krajiny pôsobenia prejdú niekoľkotýždňovými školeniami v moduloch na tému: základy fungovania Európskej únie, jej inštitúcií, aktivít a najmä intervencií vo svete; medzinárodné humanitárne právo a princípy humanitárnej pomoci; bezpečnosť v teréne; medzikultúrna komunikácia, projektový manažment atď.. Povinná orientácia počas stáže v rámci vysielajúcej organizácie ADRA Slovensko takisto zahŕňa tieto zložky: vysvetlenie vnútornej politiky, pravidiel a postupov; opis humanitárnych programov a projektov organizácie; postup hodnotenia dobrovoľníckych aktivít; oboznámenie sa s náplňou práce, potrebnou dokumentáciou, ako aj bezpečnostnými rizikami, núdzovými postupmi, bezpečnostným manuálom atď.. Viac o postupoch a častiach manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva nájdete v tomto videu.

V najbližších týždňoch vyrazia na svoju misiu mimo EÚ prví humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky zo Slovenska. S kvalitnou prípravou a správnymi motiváciami budú ako Ambasádori EÚ pod záštitou “EU Aid volunteers” iniciatívy robiť SR aj EÚ dobré meno. A budú efektívne pomáhať riešiť situáciu tisícok núdznych ľudí v post-konfliktných oblastiach. Verme, že ich činnosť povedie ku spoločenskej zmene a zmierneniu chudoby v týchto regiónoch.

Poznámka: Projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management) sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ dobrovoľníckej iniciatívy.

Cyklus zabezpečenia bezpečnosti dobrovoľníka vo HVM videu. Foto: ADRA tím, projekt HVM.
ADRA Slovensko
ADRA Slovensko – aktívna na HVM tréningoch. Foto: ADRA tím, projekt HVM.
Partnerske organizacie HVM projektu
Partnerské organizácie HVM projektu. Foto: ADRA tím, projekt HVM.
HVM Tréning mimovládok vo francúzskom meste Roubaix. Foto: ADRA tím, projekt HVM.
Rozhovor s kandidatom na dobrovolnika vo HVM videu
Rozhovor s kandidátom na dobrovoľníka vo HVM videu. Foto: ADRA tím, projekt HVM.

Autor: Boba Markovič Baluchová.

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices