viza
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament žiada zaviesť humanitárne víza

Štáty EÚ by mali mať možnosť vydávať na svojich zastupiteľských úradoch za hranicami Únie humanitárne víza, ktoré by žiadateľom o azyl po predbežnej kontrole umožnili bezpečný príchod do EÚ.

Vyplýva to z legislatívnej iniciatívy, ktorú predložil Európsky parlament. Poslanci pomerom hlasov 429 (za): 194 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania) vyzvali Európsku komisiu, aby do 31. marca 2019 predložila návrh právnej úpravy, ktorá by zaviedla inštitút európskych humanitárnych víz. Ich držitelia by mohli legálne pricestovať do EÚ, konkrétne na územie členského štátu, ktorý víza vydal, za jediným účelom – podať žiadosť o azyl. Rozhodnutie o udelení víz by malo byť výlučnou kompetenciou daného členského štátu. Právo členského štátu rozhodnúť, komu udelí medzinárodnú ochranu vo forme azylu, ostáva nedotknuté.

Poslanci zdôraznili, že napriek mnohým požiadavkám na zadefinovanie bezpečného a zákonného spôsobu, prostredníctvom ktorého by sa žiadatelia o azyl mohli dostať do EÚ, a avizovaným opatreniam v tejto oblasti, dodnes na úrovni Únie neexistuje žiadny harmonizovaný rámec postupov chráneného vstupu. Až 90% osôb, ktorým bola v EÚ priznaná medzinárodná ochrana, sa dostalo do Únie nezákonnými prostriedkami.

Zníženie počtu úmrtí, boj proti pašeráctvu a optimalizácia nákladov

Humanitárne víza by mali pomôcť znížiť množstvo pašerákmi organizovaných nelegálnych pokusov o prekročenie hraníc EÚ a s nimi súvisiaci enormný počet úmrtí, a to najmä v oblasti Stredozemného mora. Od roku 2000 zomrelo pri snahe dostať sa do EÚ viac ako tridsaťtisíc ľudí.

Navrhované opatrenia by zároveň mali zlepšiť organizáciu príchodu a prijatia osôb uchádzajúcich sa o medzinárodnú ochranu a zefektívniť proces spracúvania žiadostí o azyl. Zámerom predkladateľov je však tiež znížiť náklady EÚ a členských štátov, ktoré súvisia s azylovým konaním, ochranou hraníc, ako aj s pátracími a záchrannými operáciami.

Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Bezpečnostná kontrola žiadateľov pred udelením víz

Parlamentom schválený text uvádza, že žiadatelia o humanitárne víza by mali zastupiteľským úradom štátov EÚ v tretích krajinách predložiť dôkazy o preukázateľnom prenasledovaní alebo o riziku prenasledovania. Humanitárne víza by sa nemali vydávať osobám, ktoré už boli zaradené do procesu presídľovania žiadateľov o azyl na územie EÚ.

Posudzovanie žiadostí o humanitárne víza by nemali viesť k definitívnemu určeniu právneho postavenia žiadateľa o medzinárodnú ochranu, teda k rozhodnutiu o udelení či neudelení azylu. Každý žiadateľ o víza by mal byť pred ich prípadným udelením podrobený bezpečnostnej kontrole, a to aj prostredníctvom relevantných vnútroštátnych a európskych databáz, ktorá by mala overiť, či nepredstavuje bezpečnostné riziko.

Ďalší postup

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci humanitárne víza EÚ do 31. marca 2019. Komisia bude musieť na výzvu poslancov formálne zareagovať a svoju odpoveď náležite zdôvodniť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices