Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková o novej európskej stratégii pre kultúru

Hudba hýbe Európou

Pri schvaľovaní viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020 každý sa zameriava na poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, ale málo pozornosti sa venuje kultúre. Ako členka výboru CULT som veľmi rada, že sme na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu 11. 12.2018 schválili Novú európsku stratégiu pre kultúru.

Európsky kreatívny a kultúrny priemysel má pre EÚ významný prínos, v čase krízy je ekonomický odolný a ponúka vyššie percento zamestnanosti mladých ľudí. v skutočnosti je tretím najväčším zamestnávateľom v EÚ po odvetví stavebníctva a odvetví na výrobu potravín a nápojov. Najväčší rozvoj zaznamenáva európske hudobné odvetvie, ktoré zamestnáva až 1 milión ľudí a dosahuje ročný obrat viac ako 25 miliárd Eur.

Preto aj pri schvaľovaní rozpočtu EÚ budeme na programy pre kultúrny a kreatívny priemysel žiadať viac finančných prostriedkov, pretože kultúra  sa týka všetkých sociálno-ekonomických a vekových skupín, osôb so zdravotným postihnutím a s obmedzenými príležitosťami. Najväčším prínosom európskej kultúry je jej rozmanitosť vízií, hlasov a prejavov, ktoré je potrebné zachovať, posilňovať a podporovať.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

O red

Odporúčame pozrieť

Smolkova

Monika Smolková: Príklady „dobrej praxe“ novej vlády

Denne sme svedkami amaterizmu a nekompetentnosti súčasnej vlády. Jej rozhodnutiami sú občania v čase korona …

Consent choices