europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil obchodnú dohodu s Japonskom

Európsky parlament schválil dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom. Ide o najväčšiu bilaterálnu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ vyjednala.

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorú plénum schválilo pomerom hlasov 474 (za): 152 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania), odstráni takmer všetky clá, vďaka čomu by mohli vývozcovia z EÚ ročne ušetriť približne jednu miliardu eur. Dohoda podľa poslancov predstavuje v čase vážnych protekcionistických výziev jasný signál o podpore otvoreného a spravodlivého obchodu, ktorý je založený na pravidlách.

Poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky

Kým na najcitlivejšie odvetvia EÚ, medzi ktoré patrí napríklad produkcia ryže, sa budú vzťahovať ochranné opatrenia, vývoz iných agropotravinárskych výrobkov – napríklad vína, syrov, hovädzieho či bravčového mäsa, cestovín, čokolády či keksov – bude od cla oslobodený okamžite alebo po prechodnom období.

Dohoda chráni 205 európskych zemepisných označení, čo je obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP) v potravinárskom odvetví. Menšie spoločnosti tvoria približne 78% vývozcov z EÚ do Japonska. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby pre MSP zriadila kontaktné miesta s cieľom umožniť im čo najrýchlejšie využívanie výhod obchodnej dohody.

Železnice a služby

Japonsko otvorí svoj trh verejného obstarávania v oblasti železníc a železničnej dopravy pre dodávateľov z EÚ na celom území krajiny, trh verejného obstarávania v ďalších sektoroch bude pre podniky z EÚ sprístupnený v 54 kľúčových mestách. Liberalizované budú aj služby elektronického obchodu, medzinárodnej námornej dopravy a poštové služby.

Ochrana životného prostredia a pracovných štandardov

Parlament privítal vysokú úroveň ochrany životného prostredia a práce, ku ktorej sa zaviazali v dohode obe strany. Poslanci v tejto súvislosti ocenili záväzok Únie a Japonska týkajúci sa účinného plnenia parížskej klimatickej dohody a vyzvali ich na dôslednejší boj proti nezákonnej ťažbe dreva. Japonsku však zároveň pripomenuli, že ešte musí ratifikovať všetky relevantné dohovory Medzinárodnej organizácie práce.

Dohoda o strategickom partnerstve

Parlament v stredu pomerom hlasov 535 (za): 84 (proti): 45 (zdržalo sa hlasovania) schválil aj o Dohodu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá rozšíri vzájomnú spoluprácu aj do neobchodných oblastí. Ide napríklad o energetiku, školstvo, výskum a vývoj, rozvoj, boj proti klimatickým zmenám a terorizmu.

Viac..  Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v októbri medzimesačne vzrástol

Vyhlásenia spravodajcov

„Dnešné schválenie [obchodnej dohody] je v čase rastúceho protekcionizmu kľúčovým míľnikom pre spravodlivý obchod založený na pravidlá a hodnotách. Táto dohoda pomôže podporiť vysoké štandardy a posilniť udržateľný rozvoj v rámci obchodnej politiky. Európsky parlament vysiela veľmi pokrokové posolstvo a bude si naďalej plniť svoju úlohu tak, aby najväčšia bilaterálna obchodná dohoda EÚ prinášala skutočné ovocie občanom aj podnikom,‟ vyhlásil spravodajca obchodnej dohody Pedro Silva Pereira (S&D, PT).

„Odpoveďou Európskeho parlamentu na výzvy globalizácie je spolupráca a definovanie globálnych štandardov. Jednoznačne odmietame dovnútra zameraný protekcionizmus a nacionalistické tendencie – tie nevyriešia naliehavé problémy, ktorým čelíme, iba nás ešte viac rozdelia. Rýchla implementácia dohody a zapojenie občianskej spoločnosti v každom kroku budú nevyhnutné, aby jej prínosy pocítili pracovníci a občania,‟ uviedol predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) Bernd Lange (S&D, DE).

Ďalší postup

Po schválení obchodnej dohody Európskym parlamentom ju musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Malo by sa tak stať 21. decembra. Japonsko už dohodu ratifikovalo. Dohoda by mala vstúpiť do platnosti 1. februára 2019.

Dohodu o strategickom partnerstve musia pred jej vstupom do platnosti okrem Európskeho parlamentu ratifikovať aj parlamenty členských štátov EÚ.

Súvislosti

Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá bola podpísaná 17. júla 2018, vytvára zónu obchodu so 600 miliónmi obyvateľov, takmer tretinou celosvetového HDP a 40% globálneho obchodu. EÚ v súčasnosti s Japonskom rokuje o samostatnej Dohode o ochrane investícií, na základe ktorej by malo dôjsť k ustanoveniu mechanizmu na riešenie sporov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices