plast
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Svetová produkcia plastov rastie. Miera recyklácie sa z krajiny na krajinu výrazne líši

V Európe sa dnes recykluje menej ako tretina plastového odpadu. 

Svetová produkcia plastov narástla za posledné desaťročia exponenciálnym tempom – zatiaľ čo v roku 1950 sa vyrobilo 1,5 milióna tona plastov, v roku 2015 ich bolo vyprodukovaných až 322 miliónov ton. S tým samozrejme rástlo aj množstvo plastového odpadu.

EÚ už prijala viacero opatrení na redukovanie plastového odpadu, čo sa však stane s odpadom, ktorý vyprodukujeme aj napriek všetkému úsiliu. A ako zvýšiť podiel recyklácie plastov?

Spracovanie plastového odpadu v Európe

Najčastejším spôsobom nakladania s plastovým odpadom je spaľovanie, kde sa premieňa na energiu. Hneď sa tým nasleduje vyvážanie na skládky. Len 30% plastového odpadu sa recykluje, pričom miera recyklácie sa z krajiny na krajinu výrazne líši.

Polovica plastového odpadu určeného na recykláciu sa vyváža do tretích krajín. Chýbajú nám totiž kapacity, technológie alebo financie na jeho spracovanie. Najviac sa ho vyvážalo do Číny, ktorá však dovoz plastového odpadu zakázala a preto je čoraz urgentnejšie nájsť iné riešenia.

Nezrecyklovaný plastový odpad nielen znečisťuje životné prostredie, ale prináša straty aj pre hospodárstvo. Odhaduje sa, že až 95% hodnoty plastového odpadu sa po prvom krátkom cykle používania stráca.

Výroba a spaľovanie plastov okrem toho produkuje na celom svete približne 400 miliónov ton CO2 ročne. Keby sme tento odpad lepšie recyklovali, emisií by bolo podstatne menej.

Problémy s recykláciou plastov

Hlavným problémom zostáva kvalita a cena recyklovaných plastov v porovnaní s novo vyrobenými materiálmi. Spracovatelia plastov vyžadujú veľké množstvá recyklovaného materiálu, ktorý je vyrobený podľa prísne kontrolovaných požiadaviek. A to všetko na bezkonkurenčné ceny.

Viac..  Europoslanci odmietli legislatívu na obmedzenie používania pesticídov

Situáciu komplikuje aj to, že plastov je mnoho druhov. Ich recyklovanie je potom oveľa náročnejšie, drahšie a výsledný produkt nemá takú kvalitu, aká by sa očakávala. Dopyt po recyklovaných plastoch preto reprezentuje len 6% celkového dopytu po plastoch v Európe.

Navrhované riešenia na zvýšenie miery recyklácie plastov

V septembri 2018 poslanci Európskeho parlamentu podporili stratégiu pre plasty, ktorej cieľom je, aby sa do roku 2030 recyklovali všetky plastové obaly. Stratégia ráta napríklad aj s tým, aby sa obaly už navrhovali a vyrábali tak, aby bolo ľahké ich recyklovať. Poslanci tu však pripomínajú, že je potrebné zaviesť stimuly pre trh s recyklovanými plastami.

Stratégia okrem iného ráta s týmito opatreniami:

  • vytvorenie štandardov kvality pre sekundárne plasty,
  • zavádzanie certifikátov na zvýšenie dôvery zo strany spracovateľov a spotrebiteľov,
  • zavádzanie pravidiel stanovujúcich minimálny obsah recyklovaného materiálu v niektorých výrobkoch a
  • podnecovanie členských štátov, aby znížili DPH na recyklované produkty.

Parlament okrem toho podporil aj iné opatrenia na redukciu plastového odpadu:

  • zákaz niektorých jednorazových plastov,
  • obmedzenie používania ľahkých plastových tašiek a vreciek v roku 2015.

Poslanci taktiež vyzvali Európsku komisiu, aby pripravila opatrenia proti mikroplastom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices