EU
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Takmer dve tretiny Európanov tvrdia, že budúcnosť EÚ vidia optimisticky

Európska komisia pred zasadnutím Európskej rady uverejnila správu o pokroku v oblasti dialógu a konzultácií s občanmi.

Od začiatku pôsobenia Junckerovej Komisie sa vyše 1200 verejných stretnutí na radniciach, univerzitách, v závodoch či na iných miestach po celej Európskej únii doteraz zúčastnilo 160 000 občanov všetkých štátnych príslušností, každého veku, všetkých farieb pleti, vierovyznaní a z celého politického spektra. Posolstvo občanov znie jasne: Európania chcú mať pri formovaní budúcnosti svojej Únie aktívnu úlohu.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Diskusie a dialógy sú súčasťou práce tejto Komisie od jej prvého dňa. Začali sme neustály dialóg s občanmi a celý môj tím komisárov zašiel do všetkých kútov našej Únie, aby si vypočul ich nádeje, obavy, očakávania a nové nápady. Spätná väzba, ktorú sme dostali, ukazuje, že Európania nielen radi vyjadria svoj názor, ale chcú sa zapájať aj do rozhodovania. Európa musí byť silnejšou a súdržnejšou, to však možno dosiahnuť iba posilnením demokracie.“

Zo správy o pokroku vyplýva, že takmer dve tretiny Európanov (to je najviac od roku 2009) tvrdia, že budúcnosť Európskej únie vidia optimisticky. Väčšina občanov vidí Európu ako kľúč k riešeniu súčasných problémov, medzi ktoré patrí zmena klímy, hospodárske a sociálne problémy, migrácia a bezpečnosť. Európu vnímajú ako kontinent hodnôt, mierový projekt a zónu slobody a demokracie, kde sa dodržiavajú základné práva.

Sedemdesiatšesť percent obyvateľstva si myslí, že EÚ je miestom stability v nepokojnom svete a uvítali by spoločnú zahraničnú politiku, ako aj spoločnú obrannú politiku.

Hoci mnohí občania vnímajú prínos eura (takmer tri štvrtiny obyvateľov eurozóny podporujú hospodársku a menovú úniu), obavy zo zdražovania alebo nestability v dôsledku nedodržiavania pravidiel pretrvávajú. Európania by uvítali väčšiu harmonizáciu v oblastiach ako ochrana životného prostredia a bezpečnosť potravín. Chcú dynamické hospodárstvo a reformy, ktoré Úniu zefektívnia a stransparentnia.

Ďalšie kroky

Viac..  Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Priebežná správa o procese spojenom s bielou knihou sa členským štátom predostrie na zasadnutí Európskej rady v decembri 2018. Záverečná správa sa následne predloží 9. mája 2019 na prvom samite EÚ27 v rumunskom Sibiu, čiže iba niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Súvislosti

V roku 2013 Európska komisia v rámci Európskeho roka občanov odštartovala svoj historicky prvý dialóg s občanmi s cieľom diskutovať a komunikovať s občanmi, ale aj s národnými a miestnymi politikmi. Na týchto verejných stretnutiach, ktoré plánuje a organizuje Európska komisia, môžu občania všetkých spoločenských skupín diskutovať, vymieňať si názory a otvorene hovoriť s tými, ktorí im slúžia – s komisármi, poslancami Európskeho parlamentu, členmi Výboru regiónov alebo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ale aj so zástupcami európskych, národných, regionálnych a miestnych samosprávnych orgánov.

V marci 2017 Komisia otvorila novú diskusiu o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi uverejnením „Bielej knihy o budúcnosti Európy“. S cieľom podnietiť diskusiu Európska komisia výrazne zvýšila počet zorganizovaných dialógov. Členovia Komisie cestujú po Európe, aby si vypočuli názory občanov na rôzne scenáre, ktoré sa v Bielej knihe uvádzajú. Každý občan má tak možnosť podieľať sa na formovaní Únie.

V marci 2018 schválilo 27 členských štátov spoločný rámec pre konzultácie s občanmi, ktorým doplnili prácu Komisie na tomto poli. Komisia na podporu tohto procesu otvorila osobitnú online konzultáciu s otázkami, ktoré vypracoval európsky panel občanov. Do online konzultácie o budúcnosti Európy bolo doručených vyše 75 000 príspevkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices