dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Poberatelia dôchodkov mimo EÚ musia do 15. apríla doručiť Potvrdenie o žití

Poberatelia dôchodkov zo Sociálnej poisťovne (SP), ktorí žijú mimo krajín EÚ, musia do 15. apríla doručiť tzv. Potvrdenie o žití. Upozornil na to vo štvrtok hovorca SP Martin Kontúr s tým, že poberateľom bude následne vyplatený dôchodok bez prerušenia.

„Tlačivo Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte,“ uviedol Kontúr.

Tlačivá SP zasiela klientom vždy v januári spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku. Dôchodcom odporúča využiť práve toto tlačivo, keďže obsahuje čiarový kód na zefektívnenie ich spracovania. Ak poberateľ nemá k dispozícii tlačivo s čiarovým kódom, môže si ho stiahnuť z webovej stránky SP. Následne vyplnené tlačivo s úradne osvedčeným podpisom zašle poštou na jej adresu alebo elektronicky na mail lifecertification@socpoist.sk. Potvrdenia v inom ako anglickom jazyku sú taktiež dostupné na webstránke SP.

Dôchodcovia žijúci mimo krajín EÚ doručujú toto potvrdenie štyrikrát do roka, a to vždy do 15. apríla za prvý štvrťrok, do 15. júla za druhý štvrťrok, do 15. októbra za tretí štvrťrok príslušného kalendárneho roka a do 15. januára za štvrtý štvrťrok nasledujúceho kalendárneho roka. Poberatelia dôchodkov žijúci v krajinách EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska zasielajú toto tlačivo raz ročne do 31. januára. „Výnimkou sú dôchodcovia žijúci v Česku, ktorí túto povinnosť nemajú, keďže SP a Česká správa sociálneho zabezpečenia si tieto údaje vymieňajú elektronicky,“ uzavrel hovorca SP.

Viac..  Eurobarometer: Mladí Európania, aj Slováci, majú záujem hlasovať v eurovoľbách

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia povolila prvú vakcínu na ochranu starších ľudí pred infekciou RSV

Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že povoľuje prvú vakcínu na ochranu starších ľudí pred …

Consent choices