Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

EÚ prijala návrhy smerníc na obchodné rokovania s USA

Európska komisia prijala návrhy smerníc na obchodné rokovania so Spojenými štátmi: jedno z rokovaní sa týka posudzovania zhody a druhé zrušenia ciel na priemyselné výrobky.

Uvedené rokovania nadväzujú na spoločné vyhlásenie, na ktorom sa v júli 2018 dohodli predseda Juncker a prezident Trump.

V rámci svojho odhodlania zabezpečiť transparentnosť Európska komisia uverejňuje návrhy mandátov v rovnakom čase, ako ich predkladá členským štátom EÚ. Členské štáty teraz musia schváliť tieto návrhy predtým, než sa budú môcť začať rokovania.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová povedala: „Dnešné uverejnenie našich návrhov smerníc na rokovania je súčasťou vykonávania júlového spoločného vyhlásenia predsedu Junckera a prezidenta Trumpa. S veľvyslancom Lighthizerom som sa viackrát stretla vo výkonnej pracovnej skupine. Pri tejto príležitosti som veľmi jasne dala najavo, že EÚ je odhodlaná rešpektovať svoju stranu dohody, ktorú uzavreli predseda Juncker s prezidentom Trumpom. Dve navrhované smernice na rokovania umožnia Komisii pracovať na odstraňovaní colných a necolných prekážok transatlantického obchodu s priemyselnými výrobkami, ktoré je hlavným cieľom júlového spoločného vyhlásenia.“

Prostredníctvom smerníc na rokovania, ktoré Komisia predložila Rade, sa vykonáva spoločné vyhlásenie z 25. júla 2018, pričom tieto smernice sa vzťahujú na dve možné dohody s USA:

  1. obchodnú dohodu prísne zameranú na zrušenie ciel na priemyselné výrobky s výnimkou poľnohospodárskych výrobkov;
  2. dohodu o posudzovaní zhody, ktorá by pomohla sledovať cieľ odstraňovania necolných prekážok, keďže by spoločnostiam uľahčila dokazovanie, že ich výrobky spĺňajú technické požiadavky na oboch stranách Atlantiku.

Komisárka Malmströmová a obchodný zástupca USA Robert Lighthizer sa stretli štyrikrát v rámci výkonnej pracovnej skupiny EÚ – USA zriadenej v júli 2018 s cieľom pokročiť pri vykonávaní dohodnutého pracovného programu. Bolo zorganizovaných viacero ďalších stretnutí zástupcov oboch strán, a to na úrovni vysokých úradníkov i na úrovni expertov.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

EÚ už zrealizovala viacero aspektov obsiahnutých v júlovom spoločnom vyhlásení. Napríklad za obdobie od júla do decembra 2018 sa v porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku zvýšil dovoz sójových bôbov z USA do Európskej únie o 112 %. Spojené štáty sú teraz hlavným dodávateľom sójových bôbov v Európe a v nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie začať proces schválenia používania sójových bôbov pri výrobe biopalív budú môcť čoskoro ďalej rozširovať svoj trh. Najnovšie údaje tiež poukázali na prudký nárast dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Európy v októbri a novembri 2018. EÚ navyše identifikovala niekoľko oblastí, v ktorých by dobrovoľná spolupráca s USA v regulačných otázkach mohla priniesť rýchle a podstatné výsledky.

Junckerova Komisia zmenila spôsob vedenia obchodných rokovaní tým, že zabezpečila, aby boli otvorenejšie a inkluzívnejšie, pričom zaviedla nebývalú úroveň transparentnosti. Zverejnenie návrhov mandátov na rokovania v podobe predloženej členským štátom, ako aj akýchkoľvek iných návrhov na rokovania sú určujúcimi prvkami tohto prístupu.

O dac

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, ocel

EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Európska komisia by chcela do konca roka dosiahnuť dohodu s USA o oceli a hliníku, …

Consent choices