Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Na pôde WTO začali rokovania o elektronickom obchode

Dnes sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 75 krajín – vrátane Európskej únie a 47 ďalších členov Svetovej obchodnej organizácie (WTO) – rozhodlo začať rokovania s cieľom zaviesť celosvetové pravidlá o elektronickom obchode.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „Je povzbudzujúce vidieť, že sa k tejto dôležitej obchodnej iniciatíve pripája toľko partnerov. Elektronický obchod je už realitou vo väčšine kútov sveta, a preto je našou povinnosťou poskytnúť občanom a podnikom predvídateľné, účinné a bezpečné online prostredie pre obchod. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými zainteresovanými členmi WTO, sme pripravení konať pružne a pragmaticky, s cieľom vytvoriť skutočne komplexný a ambiciózny súbor pravidiel.

V posledných dvoch desaťročiach sme zaznamenali exponenciálny rast domáceho a cezhraničného elektronického obchodu. Napriek tomuto rýchlemu nárastu elektronických transakcií neexistujú v rámci WTO žiadne osobitné multilaterálne pravidlá upravujúce tento druh obchodu. Podniky a spotrebitelia sa namiesto toho musia opierať o mozaiku pravidiel, na ktorých sa niektoré krajiny dohodli vo svojich bilaterálnych alebo regionálnych obchodných dohodách.

Pravidlá WTO týkajúce sa elektronického obchodu budú zamerané na zlepšenie príležitostí a riešenie výziev v oblasti elektronického obchodu v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Výsledkom rokovaní by mal byť mnohostranný právny rámec, o ktorý by sa mohli spotrebitelia a podniky (najmä tie menšie) oprieť, aby bolo jednoduchšie a bezpečnejšie kupovať, predávať a podnikať online. Tieto nové pravidlá by mali napríklad:

  • zlepšiť dôveru spotrebiteľov v online prostredie a bojovať proti spamu
  • odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničnému predaju
  • zaručiť platnosť elektronických zmlúv a elektronických podpisov
  • trvalo zakázať clo na elektronické prenosy
  • riešiť povinné požiadavky na lokalizáciu údajov a nútené zverejňovanie zdrojového kódu
Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Začatie týchto rokovaní ukazuje, že WTO zostáva v centre medzinárodnej tvorby pravidiel a neprestáva byť platformou, v rámci ktorej sa skupiny zainteresovaných krajín vedia dohodnúť na spolupráca na tvorbe nových pravidiel otvoreným a inkluzívnym spôsobom. Tento rokovací proces, začiatok ktorého sa predpokladá na marec 2019, je otvorený pre ostatných členov WTO, ktorí by mohli mať záujem sa k nemu pripojiť.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices