volby
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ prijme nové pravidlá proti zneužívaniu osobných údajov v eurovoľbách

EÚ prináša nové pravidlá na predchádzanie zneužívaniu osobných údajov vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu, ktorú minulý týždeň dosiahlo predsedníctvo Rady a Európsky parlament a ktorá sa týka zmien nariadenia z roku 2014 upravujúceho štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií.

Tieto nové pravidlá umožnia ukladanie finančných sankcií európskym politickým stranám a nadáciám, ktoré úmyselne ovplyvňujú, alebo sa pokúšajú ovplyvniť, výsledky volieb do Európskeho parlamentu tým, že využívajú porušenia pravidiel ochrany údajov.

Inštitúcie EÚ urýchlene pracujú na zavedení týchto pravidiel pred voľbami do Európskeho parlamentu túto jar.

„Zneužívanie osobných údajov s cieľom ovplyvniť voľby nemožno dovoliť. Je to kľúčové pre volebné postupy a budúcnosť našich demokracií. Členské štáty sú odhodlané zabezpečiť, aby tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu boli spravodlivé a chránené pred škodlivým využitím porušení ochrany údajov,“ uviedol George Ciamba, rumunský minister pre európske záležitosti.

Komisia predložila 12. septembra 2018 svoj návrh zmien nariadenia z roku 2014 ako súčasť balíka na zabezpečenie slobodných a spravodlivých volieb do Európskeho parlamentu.

Podľa dohody, ktorá sa schválila, sa zavedie overovací postup, ktorým sa určí, či porušenie všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, ktoré zistil národný dozorný orgán, súvisí s politickou činnosťou európskej politickej strany alebo nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu.

Sankcie ukladá Úrad pre európske politické strany a nadácie po získaní stanoviska výboru nezávislých významných osobností zriadeného podľa nariadenia z roku 2014. Výška sankcií by zodpovedala 5 % ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo nadácie. Európska politická strana alebo nadácia, ktorej sa uložila sankcia, by okrem toho nasledujúci rok nedostala finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Pred tým, ako tieto nové pravidlá nadobudnú účinnosť, musí ich ešte formálne schváliť Parlament a prijať Rada. Hlasovanie v pléne Európskeho parlamentu je naplánované na marec. Rada by mala prijať zmeny nariadenia z roku 2014 v apríli.

Kontext

Európske politické strany sú politické aliancie registrované podľa právnych predpisov EÚ. Ich členmi môžu byť národné a regionálne politické strany, ako aj o jednotlivci, a musia spĺňať viacero požiadaviek a podmienok vrátane zastúpenia aspoň vo štvrtine členských štátov. Financovanie z EÚ im má pomáhať financovať ich činnosti na európskej úrovni a ich kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu.

V roku 2018 dostalo z rozpočtu EÚ finančné prostriedky 10 európskych politických strán a 10 európskych politických nadácií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices