Juvenes Translatores
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores vyhrala Sofia Gregorová z Lučenca

Európska komisia dnes oznámila mená autorov najlepších 28 prekladov textov venovaných téme Európskeho roka kultúrneho dedičstva v rámci súťaže Juvenes Translatores, ktorú organizuje každý rok pre žiakov stredných škôl. Prekladatelia Európskej komisie zapojení do organizácie súťaže ich vybrali z 3 252 účastníkov zo 751 európskych škôl, ktoré sa tento rok zapojili do súťaže. Za Slovensko súťažilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov.

V reakcii na výsledky súťaže komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad uviedol: „Jazykové znalosti týchto talentovaných mladých ľudí ma príjemne prekvapili. Znalosť cudzích rečí je dnes kľúčová. Jazyky otvárajú dvere k väčšiemu počtu pracovných príležitostí a pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť iné kultúry a svetonázory. Želal by som si, aby každý z víťazov pokračoval vo svojej záľube v jazykoch a šíril nadšenie pre ne aj vo svojom okolí.“

Tento rok sa súťaž Juvenes Translatores konala 22. novembra súčasne vo všetkých prihlásených školách. Súťažiaci využili 154 z 552 možných jazykových kombinácií v rámci 24 úradných jazykov EÚ. Jednými z najzaujímavejších boli jazykové kombinácie prekladu z portugalčiny do holandčiny a z maďarčiny do fínčiny. Najbežnejšia jazyková kombinácia na Slovensku bol preklad z angličtiny do slovenčiny, ale najlepší preklad bol práve ten Sofiin z nemčiny do slovenčiny.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Za tie roky sa zo súťaže stal pre mnohých z jej účastníkov a víťazov jedinečný zážitok. Takto na víťazstvo spomína aj minuloročná víťazka Katarína Kráľová: Táto súťaž bola pre mňa veľmi obohacujúca skúsenosť a musím sa priznať, že informácia o mojom víťazstve ma zaskočila a zároveň veľmi potešila. Výlet do Bruselu bol neopísateľný zážitok a toto mesto ma očarilo.“

Využiť svoje skúsenosti v praxi sa podarilo aj ďalšej slovenskej víťazke Agáte Brozovej, ktorá vyhrala v roku 2016: „Juvenes Translatores je jedinečná súťaž, s akou som sa nikdy pred tým nestretla. Prepája znalosti z rôznych jazykov a odvetví a ťažko sa dá v pár vetách vyjadriť, koľko mi účasť a víťazstvo v tejto súťaži toho priniesli. Nielenže mám teraz kamarátov v každej členskej krajine EÚ, ale dokonca sa mi naskytla príležitosť preložiť do slovenčiny naozajstnú knihu od anglicky hovoriaceho autora.“

Najlepší mladí prekladatelia z 28 členských krajín EÚ si v apríli pôjdu do Bruselu prevziať cenu a stretnú sa s profesionálnymi prekladateľmi pracujúcimi pre Európsku komisiu.

Viac..  Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov pre skvalitnenie života v EÚ

Kontext

Cieľom súťaže „Juvenes Translatores“ je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je to byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ.

Preklad je neoddeliteľnou súčasťou EÚ už od jej vzniku a je zakotvený vo vôbec prvom nariadení Európskeho spoločenstva – nariadení Rady EHS č. 1 – prijatom v roku 1958. Odvtedy sa počet jazykov v priebehu rozširovania EÚ zvýšil zo 4 na 24.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices