europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä civilnú ochranu a zahraničné investície

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú tento týždeň zaoberať budúcnosťou EÚ, efektívnejšou reakciou na katastrofy, obchodnú dohodu so Singapurom a využívaním vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Na programe budú aj nové pravidlá na podporu investícií do regiónov a zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči Rómom. 

Budúcnosť EÚ: Rozprava s talianskym premiérom Giuseppem Contem

Predseda vlády Talianskej republiky Giuseppe Conte sa v utorok ako sedemnásty líder členského štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a Komisiou o budúcnosti Únie.  

Civilná ochrana EÚ: Efektívnejšia reakcia na katastrofy  

Novelizácia pravidiel pre mechanizmus civilnej ochrany EÚ, ktorý v rokoch 2017 a 2018 pri lesných požiaroch, búrkach a povodniach dosiahol svoje limity, bude predmetom hlasovania v utorok.  

Hlasovanie o obchodnej, investičnej a partnerskej dohode medzi EÚ a Singapurom 

Parlament v stredu rozhodne o osude dohôd o obchode, investíciách a partnerstve medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou.  

Hospodárska a sociálna kohézia: Nové pravidlá na podporu investícií do regiónov

Poslanci budú v stredu hlasovať o pravidlách financovania EÚ v rokoch 2021-2027. Očakáva sa, že v uznesení odmietnu krátenie prostriedkov EÚ v oblasti kohézie.  

Priame zahraničné investície pod drobnohľadom

Parlament bude vo štvrtok hlasovať o zriadení prvého mechanizmu EÚ na preverovanie vplyvu priamych zahraničných investícií na strategické sektory Únie.  

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Cezhraničné platby do eurozóny: Hlasovanie o znížení poplatkov 

Banky v krajinách EÚ, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, by mali spoplatňovať platby v domácej mene a cezhraničné platby v eurách rovnako, a konverzné poplatky by sa mali sprehľadniť.

Využívanie konopy na liečebné účely: Rozprava a uznesenie 

Poslanci budú v utorok so zástupcami Komisie diskutovať o možnostiach, ako podporiť výskum v oblasti využívania konopy na liečebné účely. Parlament prijme v stredu k tejto otázke uznesenie.  

Podpora využívania recyklovanej vody v poľnohospodárstve 

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na umožnenie využívania vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve, ktorý by mal pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.  

Zintenzívnenie boja proti neznášanlivosti voči Rómom

Parlament v utorok pravdepodobne vyzve EÚ a jej členské štáty, aby boli aktívnejší v snahe o potláčanie protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na integráciu Rómov. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices