europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil dohody o voľnom obchode a ochrane investícií so Singapurom

Európsky parlament v stredu schválil dohody o voľnom obchode a ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom, ktoré by mali slúžiť ako vzor pre spoluprácu s ďalšími krajinami juhovýchodnej Ázie.

Dohoda o voľnom obchode, s ktorou vyslovili poslanci súhlas pomerom hlasov 425 (za): 186 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania), by mala do piatich rokoch odstrániť temer všetky clá medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou. Zliberalizuje sa tiež obchod so službami, vrátane maloobchodného (retailového) bankovníctva a spoločnostiam z Únie, napríklad v železničnom sektore, sa otvorí prístup k singapurskému trhu s verejným obstarávaním.

Dohoda zároveň poskytuje ochranu jedinečným európskym výrobkom, vrátane vína Tokaj, Českobudějovického piva či octu Aceto Balsamico di Modena. Posilňuje tiež pracovné práva zamestnancov a ochranu životného prostredia v Singapure.

Odrazový mostík do Ázie

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, ktorá je prvým bilaterálnym obchodným dohovorom svojho druhu medzi Úniou a krajinou Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), by mala slúžiť ako podklad a odrazový mostík pre budúce obchodné dohody medzi Úniou a regiónom juhovýchodnej Ázie. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo po odobrení obchodnej dohody pomerom hlasov 431 (za): 189 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania). Posilnenie obchodných vzťahov s juhovýchodnou Áziou je podľa poslancov v čase, keď sa už EÚ nemôže spoliehať na USA ako na obchodného partnera, nesmierne dôležité.

Investičný súd na riešenie sporov

Parlament tiež pomerom hlasov 436 (za): 203 (proti): 30 (zdržalo sa hlasovania) odobril dohodu o ochrane investícií zavádzajúcu systém investičných súdov s nezávislými sudcami, ktorých úlohou bude urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi. Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorú plénum odsúhlasilo pomerom hlasov 537 (za): 85 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), predstavuje základ pre rozšírenie vzájomnej kooperácie do neobchodných oblastí.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Vyhlásenie spravodajcu

„Parlament preukázal svoju oddanosť systému obchodovania založeného na pravidlách. EÚ tak udržuje myšlienku spravodlivého a slobodného obchodu pri živote. Obchodná dohoda rozšíri nielen prístup EÚ k singapurskému trhu, ale najmä k rozvíjajúcemu sa regiónu ASEAN, a to pri zaistení ochrany pracovníkov a životného prostredia. Dohoda o ochrane investícií je založená na novom prístupe EÚ a nahradí existujúce dohody medzi Singapurom a členskými štátmi EÚ, ktorých súčasťou je toxický mechanizmus riešenia sporov medzi investormi a štátom,‟ uviedol spravodajca pre dohody o voľnom obchode a ochrane investícií David Martin (S&D, UK) .

Ďalší postup

Obchodná dohoda vstúpi do platnosti v prvý deň druhého mesiaca potom, ako ju – v nadväznosti na hlasovanie Európskeho parlamentu – ešte raz formálne potvrdí Rada (ministrov) EÚ. Dohody o ochrane investícií a o partnerstve a spolupráci vstúpia do platnosti až po ich ratifikácii členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Singapurská republika je zďaleka najväčším obchodným partnerom Európskej únie v regióne. Obchodná výmena medzi Úniou a Singapurom tvorí temer tretinu celkového obchodu s tovarmi a službami medzi EÚ a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a približne dve tretiny všetkých investícií medzi oboma entitami. V Singapure má svoje regionálne zastúpenie viac ako desaťtisíc európskych spoločností.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices