zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament podporil využívanie recyklovanej vody v poľnohospodárstve

Parlament schválil návrh uľahčujúci využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Nová legislatíva by mala pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.

Nová právna úprava definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa mala využívať na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné riešenie.

Recyklovaná voda, teda komunálna odpadová voda spracovaná v čistiarni odpadových vôd, by sa mala využívať na zavlažovanie potravinových plodín, spracovaných potravinových plodín a nepotravinových plodín. Európska komisia by sa tiež mala zaoberať ďalšími možnosťami využitia recyklovanej vody a v priebehu piatich rokov predložiť svoje závery.

Členské štáty by podľa poslancov mali mať možnosť využívať recyklovanú vodu aj inde – v priemysle, v domácnosti – napríklad na splachovanie toaliet, alebo na environmentálne účely, avšak iba za predpokladu, že dokážu zabezpečiť ochranu verejného zdravia, zvierat a životného prostredia.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Aj v oblasti využívania a recyklovania vody sa musíme posunúť smerom k obehovému hospodárstvu. Do roku 2025 by sme mohli každoročne opätovne využívať 6,6 miliárd metrov kubických vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami. Vyžadovalo by si to investíciu menej ako 700 miliónov eur a tá by nám umožnila opätovné využitie viac ako polovice objemu vody vychádzajúcej v súčasnosti z čističiek odpadových vôd v EÚ (…) na zavlažovanie, čím by sa o 5% znížil objem vody získavanej z pozemných a podzemných vôd,‟ uviedla spravodajkyňa Simona Bonafè (S&D, IT).

Reakcie slovenských poslancov

„Pri recyklácii vody je potrebné nastaviť spoločné hygienické, biologické a chemické štandardy, ktoré ochránia ľudí, prírodu a zabránia úniku kontaminovanej vody do iného členského štátu Európskej únie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Ďalší postup

Text nariadenia, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 588 (za): 23 (proti): 66 (zdržalo sa hlasovania), sa stal mandátom Európskeho parlamentu na rokovania so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Vyjednávania o konečnom znení novej legislatívy však začnú až potom, ako sa na svojej rokovacej pozícii dohodnú ministri v Rade.

Súvislosti

Vodné zdroje Európskej únie sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, čo vedie k nedostatku vody a zhoršovaniu jej kvality. K problémom s dostupnosťou a dodávkami sladkej vody, ktoré súvisia s rozvojom miest a využívaním tejto vody v poľnohospodárstve, významne prispieva aj zmena klímy, nepredvídateľné počasie a sucho.

Podľa Európskej komisie sa za ostatných tridsať rokov drasticky zvýšila frekvencia a intenzita období sucha, ako aj nimi spôsobované environmentálne a hospodárske škody. Suchá v lete 2017 pripravili len talianskych poľnohospodárov podľa odhadov o dve miliardy eur.

Nadmerný odber vody, najmä na poľnohospodárske zavlažovanie, ale aj na priemyselné využite a rozvoj miest, predstavuje jednu z hlavných hrozieb pre vodné prostredie v EÚ. Rozšírenie využívania vyčistených odpadových vôd by mohlo prispieť k zníženiu tlaku na získavanie väčšieho množstva vody z pozemných a podzemných zdrojov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

Európsky parlament v stredu prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom …

Consent choices