peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Koniec diskriminácie používateľov platobných služieb v krajinách EÚ, ktorých menou nie je euro

Banky v krajinách EÚ mimo eurozóny by mali spoplatňovať platby v domácej mene rovnako ako cezhraničné platby v eurách a konverzné poplatky by sa mali sprehľadniť.

Vyplýva to z textu nariadenia, ktorý pomerom hlasov 532 (za): 22 (proti): 55 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Nová legislatíva by mala ukončiť diskrimináciu používateľov platobných služieb v krajinách EÚ, ktorých menou nie je euro. Obyvatelia eurozóny využívajú výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), občania EÚ žijúci v členských štátoch mimo eurozóny však platia za cezhraničné platby v eurách vysoké poplatky.

Na základe novej právnej úpravy by sa v priebehu roka mali poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci EÚ dostať na úroveň poplatkov za vnútroštátne platby v miestnej mene. Členské štáty budú môcť naviac zaviesť vo vzťahu k bankám pravidlá, ktoré ustanovia rovnakú výšku poplatkov za cezhraničné a domáce platby v inej mene, ako je euro.

Transparentné konverzné poplatky pri platbách kartou a prevodoch

Nové opatrenia, na ktorých sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov v Rade, by mali zároveň chrániť spotrebiteľov pred neprimerane vysokými poplatkami za menovú konverziu. Platcovia by mali byť pri každej transakcii informovaní o sume, ktorá im bude stiahnutá z účtu v miestnej mene, ako aj v mene ich účtu. Za účelom sprehľadnenia konverzných poplatkov sa bude ich výpočet realizovať na jednotnej báze v mieste predaja pri platbách kartou alebo pri výbere hotovosti v bankomate. Pôjde o referenčnú úrokovú sadzbu ECB navýšenú o poplatok, ktorého maximálnu sadzbu si samostatne stanovia jednotlivé banky.

Klient dostane elektronickú push notifikáciu, napríklad vo forme textovej správy, e-mailu alebo avíza mobilnej alebo webovej bankovej aplikácie, ktorá ho bude informovať o výške poplatku za danú menovú konverziu. Táto notifikačná služba bude bankami poskytovaná bezplatne.

Viac..  Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Banky budú musieť informovať aj o odhadovaných celkových nákladoch menovej konverzie pri bankových prevodoch, a to ešte pred ich zrealizovaním.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Stopäťdesiat miliónov občanov EÚ a šesť miliónov spoločností žijúcich a operujúcich v krajinách mimo eurozóny platí omnoho vyššie poplatky za prevody eur ako ich susedia v eurozóne. To sa však stane minulosťou. Všetci Európania budú platiť výrazne nižšie poplatky, ktoré im ušetria viac ako miliardu eur ročne. Ide o druhú malú revolúciu v EÚ po zrušení roamingových poplatkov,‟ uviedla spravodajkyňa Eva Maydell (EPP, BG).

„Toto je obrovský krok smerom k dobudovaniu jednotného trhu platieb, vďaka ktorému budú môcť podniky v eurozóne a mimo nej pôsobiť na trhu za rovnakých podmienok. Opäť sme dokázali, že EÚ dokáže rýchlo a efektívne vyriešiť každodenné problémy svojich občanov,‟ dodala.

Súvislosti

Priemerné poplatky za cezhraničný prevod v miestnej mene zodpovedajúcej sume 100 eur:

Krajina/Rok 2012 2017
Bulharsko 18,68 € 19, 98 €
Česko 9,50 € 8,71 €
Dánsko 2,17 € 2,69 €
Chorvátsko N/A 8,23 €
Maďarsko 15,32 € 5,93 €
Poľsko 2,73 € 1,54 €
Rumunsko 12,58 € 11,19 €
Spojené kráľovstvo 15,63 € 9,26 €
Švédsko 0 € 0 €

Cezhraničná platba kartou a výbery z bankomatov v eurozóne. Zdroj: EK, Posúdenie dopadov citujúce štúdiu Deloitte z roku 2017 a štúdiu London Economics a PaySys z roku 2013

O dac

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia, je verejná podpora eura naďalej veľmi silná. Z prieskumu …

Consent choices