europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurovoľby: Európsky parlament zverejnil prvú projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel

Európsky parlament v pondelok zverejnil prvú projekciu rozdelenia poslaneckých kresiel v povolebnom pléne EP založenú na vnútroštátnych prieskumov.

Projekcia volebných preferencií v dvadsiatich siedmich členských štátoch EÚ do rozdelenia kresiel v EP po brexite poukazuje na možnosť výraznej fragmentácie politického spektra. Nový EP bude mať v porovnaní s aktuálnym plénom o 46 poslancov menej, ich počet klesne zo 751 na 705.

Prvá projekcia zloženia budúceho Európskeho parlamentu je založená na vnútroštátnych prieskumoch uskutočnených do začiatku februára 2019. Údaje z vybraných prieskumov uskutočnených vnútroštátnymi inštitútmi či agentúrami zaoberajúcimi sa prieskumami verejnej mienky zozbierala pre Európsky parlament spoločnosť Kantar Public.

Výsledky jednotlivých politických strán sú premietané do výsledkov existujúcich politických skupín (poslaneckých klubov) v EP iba za predpokladu, že daná vnútroštátna strana je pridružená k jednej z európskych politických strán. Všetky nové politické strany a hnutia, ktoré zatiaľ k príslušnosti k žiadnej európskej politickej strane nedeklarovali, sú zaradené do kategórie ďalší (other).

Údaje podľa jednotlivých krajín

Všetky údaje budú stiahnuteľné z volebného press-kitu vo prostredníctvom excelovského súboru, ktorý bude obsahovať prehľad vyvíjajúcich sa volebných preferencií vo všetkých členských štátoch. Ich súčasťou budú informácie o vnútroštátnych politických stranách, teda ich názvy, politická príslušnosť na európskej úrovni, ich výsledky vo ostatných vnútroštátnych a európskych voľbách a ich výsledky v uskutočnených prieskumoch. Informácie o prieskumoch budú okrem iného obsahovať názov inštitútov či agentúr, ktoré ich realizovali, veľkosti vzorky a dátumy zberu údajov.

Viac..  EP a Rada EÚ sa predbežne dohodli na modernizácii riadenia priemyselných emisií

Aktualizované projekcie budú do konca apríla zverejňované každé dva týždne, v máji už na týždennej báze. Prvotné prieskumy uskutočňované pri východe z volebných miestností (tzv. exit polls) budú zverejnené 26. mája o 18.00 hod. a aktualizované každú hodinu až do zverejnenia predbežných celkových výsledkov, týkať sa však budú iba členských štátov, v ktorých takého prieskumy budú realizované, a to za predpoklad, že hlasovanie sa v danej krajine už skončilo.

Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu prebehli pred štyridsiatimi rokmi, v júni 1979. Predpokladá sa, že tohtoročné voľby by mohli byť jedny z najdôležitejších v histórii EP, a to najmä v súvislosti s aktuálnym politickým kontextom, očakávaným odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie a významnými politickými a cezhraničnými výzvami, ktorým Únia čelí. Voliči o budúcnosti Európskej únie rozhodnú vo volebných miestnostiach v dňoch 23. – 26. mája.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices