novinari
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek z nás

Vyhlásenie komisárky Jourovej pri príležitosti Európskeho dňa obetí trestných činov

„Dnes myslím na všetky deti, ženy a mužov, ktorí sa stali obeťami trestného činu. A v tento deň opäť vyjadrujem úctu pánovi Jánovi Kuciakovi, ktorý bol pred rokom zavraždený. Musíme chrániť novinárov pred akoukoľvek formou zastrašovania a útokov.

Obeťou trestného činu sa môže stať ktokoľvek z nás. Nie všetky obete však trestný čin nahlásia: odhadujeme, že okrem 25 miliónov trestných činov, ktoré sa v EÚ nahlásia, dôjde k spáchaniu ďalších 75 miliónov, ktoré nie sú nikde evidované. Musíme s tým skončiť. Obete často nekontaktujú políciu, pretože sa boja páchateľa alebo negatívnych dôsledkov trestného konania.

Každá obeť trestného činu v EÚ môže v súčasnosti využiť súbor jasných práv bez ohľadu na to, kde v Európskej únii je trestný čin spáchaný. Predovšetkým smernica o právach obetí, ktorá nadobudla účinnosť v novembri 2015, zaručuje obeti právo, aby bola uznaná a aby sa s ňou zaobchádzalo s rešpektom, profesionálne a nediskriminačne. Hlavným cieľom týchto vysokých štandardov je zabrániť tomu, aby obete utrpeli počas trestného konania ďalšiu ujmu.

Niektoré členské štáty toto pravidlo EÚ ešte stále úplne netransponovali, a to ani tri roky po uplynutí lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva. Pre Komisiu je vykonávanie uvedenej smernice prioritou a je odhodlaná zabezpečiť jej riadne fungovanie v praxi.

Zabezpečím, aby sa tieto pravidlá EÚ uplatňovali v celej Únii. Vykonám všetko, čo treba, vrátane právnych krokov. Bez ohľadu na to, kde žijete alebo odkiaľ pochádzate, ak sa stanete obeťou trestného činu v Európe, mali by ste vždy dostať pomoc a podporu, akú potrebujete.“

Súvislosti

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

22. február znamená Európsky deň obetí trestných činov. Európska komisia prijala celý rad opatrení na boj proti násiliu a pomoc obetiam trestných činov:

  • Od novembra 2015 stanovuje smernica o právach obetí súbor záväzných práv obetí trestných činov a povinnosti členských štátov EÚ zabezpečiť tieto práva v praxi.
  • V marci 2017 EÚ prijala pravidlá na posilnenie práv obetí terorizmu. Nové pravidlá mali byť transponované do septembra 2018. Smernicu dosiaľ netransponovalo deväť členských štátov.
  • V októbri 2017 bola Joëlle Milquetová vymenovaná za osobitnú poradkyňu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera pre otázky odškodnenia obetí trestných činov. Jej úlohou je poskytovať poradenstvo o tom, ako môže Komisia podporiť lepšie vykonávanie existujúcich pravidiel týkajúcich sa odškodňovania obetí trestných činov vrátane obetí terorizmu a čoskoro predloží správu o tejto práci.
  • Vo februári 2018 sa komisárka Jourová zúčastnila stretnutia odborníkov na vysokej úrovni v oblasti práv obetí. Odborníci dospeli k záveru, že hoci sa v oblasti ochrany obetí dosiahol pokrok, pravidlá týkajúce sa práv obetí nie sú vždy správne uplatňované.

O dac

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia víta politickú dohodu o boji proti zneužívajúcim žalobám proti verejnej účasti

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dnes dosiahli Európsky parlament a Rada o nových …

Consent choices