byrokracia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Menej byrokracie pre občanov žijúcich v zahraničí. V EÚ začínajú platiť nové pravidlá

V celej Európskej únii začnú platiť nové pravidlá, vďaka ktorým sa znížia náklady a obmedzia formality pre občanov žijúcich v zahraničí.

Ak sa dnes sťahujete do iného členského štátu alebo v ňom už bývate, musíte si na verejné listiny (napríklad rodný, sobášny alebo úmrtný list) vybaviť pečiatku. Platí to pre približne 17 miliónov občanov EÚ.

Podľa nového nariadenia sa už táto pečiatka ani ďalšie s ňou spojené byrokratické postupy nebudú pri predkladaní verejných listín orgánom v inej členskej krajine EÚ vyžadovať. V mnohých prípadoch tiež nebude treba predložiť súdny/úradný preklad verejnej listiny. Nariadenie zároveň obsahuje prísne záruky na zabránenie podvodom.

„Pre občanov, ktorí žijú alebo chcú žiť v inej krajine EÚ, je to výborná správa,“ povedala Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Občania, ktorí musia predložiť verejnú listinu, aby sa mohli v krajine, kde žijú, zosobášiť alebo tam začať pracovať, nebudú už od zajtra musieť absolvovať nákladné a zdĺhavé byrokratické postupy. Každodenný život ľudí, ktorí žijú a pracujú v inej krajine EÚ, sa tak zjednoduší a odpadnú im aj niektoré náklady.“ 

Novými pravidlami sa rušia mnohé byrokratické postupy:

  • verejné listiny (ako napríklad rodný list, sobášny list alebo výpis z registra trestov) vydané v jednom štáte EÚ musia byť v druhom členskom štáte uznané ako pravé bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek na osvedčovanie.
  • nariadením sa takisto ruší povinnosť zakaždým poskytovať overené kópie a overené preklady verejných listín. Namiesto prekladu listín môžu občania požiadať o viacjazyčný štandardný formulár dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, ktorý poslúži ako prekladová pomôcka k verejnej listine.
  • nariadenie obsahuje záruky proti podvodom: ak má prijímajúci orgán oprávnené pochybnosti o pravosti verejnej listiny, bude si ju môcť overiť na úrade, ktorý ju vydal v inom členskom štáte EÚ, a to cez existujúcu platformu informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

Nariadenie sa týka iba pravosti verejných listín, takže členské štáty EÚ budú pri uznávaní obsahu a platnosti verejných listín vydaných v iných štátoch Únie naďalej uplatňovať svoje pravidlá.

Súvislosti

Okolo 17 miliónov občanov EÚ žije v inej krajine EÚ, než je krajina ich štátnej príslušnosti. Približne dva milióny občanov denne prekračuje hranice, aby pracovali alebo študovali v inom členskom štáte než v krajine, kde žijú.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Nové pravidlá navrhla Európska komisia v apríli 2013 na základe sťažností občanov na zdĺhavé a zložité postupy. Pravidlá boli prijaté v júni 2016. Krajiny EÚ mali dva a pol roka na to, aby sa novým zjednodušeniam prispôsobili.

Príloha

Nariadenie sa vzťahuje na verejné listiny v týchto oblastiach:

– narodenie

– skutočnosť, že osoba je nažive

– úmrtie

– meno

– manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu

– rozvod, rozluka alebo vyhlásenie manželstva za neplatné

– registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva

– zrušenie registrovaného partnerstva, rozluka alebo vyhlásenie registrovaného partnerstva za neplatné

– rodičovstvo

– osvojenie

– bydlisko alebo miesto pobytu

– štátna príslušnosť

– trestná bezúhonnosť

– právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Nariadením sa zavádzajú viacjazyčné štandardné formuláre ako prekladové pomôcky k verejným listinám, ktoré sa týkajú:

– narodenia

– skutočnosti, že osoba je nažive

– úmrtia

– manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobného stavu

– registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatútu registrovaného partnerstva

– bydliska a/alebo miesta pobytu a

– výpisu z registra trestov.

Nie všetky štandardné formuláre sa vydávajú vo všetkých členských štátoch. Občania si môžu overiť, ktoré formuláre sa vydávajú v ich krajine EÚ, na portáli elektronickej justície.

Orgány verejnej moci si môžu formuláre na portáli elektronickej justície stiahnuť a používať ich.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices