Eamon GILMORE
Eamon Gilmore. PHOTO: © European Union-EP.

EÚ vymenovala nového osobitného zástupcu pre ľudské práva

Rada vymenovala Eamona Gilmora za osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Eamon Gilmore nahradí Stavrosa Lambrinidisa, ktorý bol vymenovaný v roku 2012 za prvého osobitného zástupcu EÚ. Svojej funkcie, do ktorej bol vymenovaný na prvé dvojročné obdobie, sa ujme 1. marca 2019.

Úlohou osobitného zástupcu pre ľudské práva je zvýšiť účinnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv a zviditeľniť ju. Osobitný zástupca má rozsiahly, flexibilný mandát, ktorý umožňuje prispôsobiť sa meniacej sa geopolitickej situácii. Osobitný zástupca bude úzko spolupracovať s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude jeho činnosť v plnej miere podporovať.

Ako bývalý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Írska mal Eamon Gilmore vo vláde zodpovednosť za vykonávanie Veľkopiatkovej dohody vrátane jej hlavných ustanovení o ľudských právach. Od októbra 2015 je osobitným vyslancom vysokej predstaviteľky pre mierový proces v Kolumbii. Jeho prácu a prínos k mierovému procesu veľmi oceňovali všetky strany.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Osobitní zástupcovia EÚ presadzujú politiky a záujmy EÚ v niektorých regiónoch a krajinách, ako aj otázky osobitného významu alebo záujmu pre EÚ. Zohrávajú aktívnu úlohu v úsilí o upevňovanie mieru, stability a právneho štátu. Prví osobitní zástupcovia EÚ boli vymenovaní v roku 1996. V súčasnosti podporuje činnosť vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej osem osobitných zástupcov EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices