peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce pomôcť malým a stredným podnikom získať prístup k novým zdrojom financovania

V rámci únie kapitálových trhov podniká EÚ kroky, ktorými chce pomôcť malým a stredným podnikom získať prístup k novým zdrojom financovania.

Veľvyslanci pri EÚ schválili pozíciu Rady k návrhu, ktorým sa uľahčí prístup malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa pokúšajú kótovať a vydávať cenné papiere na finančných trhoch, a ktorým sa zároveň zabezpečí ochrana investorov a integrita trhu. Táto iniciatíva sa konkrétne týka „rastových trhov MSP“, t. j. kategórie obchodných miest určených pre malých emitentov, ktorá sa zaviedla len nedávno. Na základe uvedenej pozície začne predsedníctvo 6. marca rokovania s Európskym parlamentom.

„MSP sú najväčšími prispievateľmi k zamestnanosti a rastu v Európe. Avšak pokiaľ ide o vlastné financovanie, sú vo veľkej miere závislé od bankových úverov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sa MSP aktívne pomohlo diverzifikovať ich zdroje financovania a aby sa im umožnil jednoduchší a ľahší prístup na kapitálové trhy,“ uviedol Eugen Teodorovici, minister financií Rumunska.

Z celkového počtu 20 miliónov MSP v Európe je v súčasnosti kótovaných na burzách iba 3 000 podnikov. Čiastočnou príčinou sú na jednej strane vysoké náklady na dosiahnutie súladu a nedostatočná likvidita na strane druhej. Preto je cieľom navrhovaných pravidiel znížiť administratívne zaťaženie a obmedziť byrokraciu, ktorej čelia menšie spoločnosti.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Návrh obsahuje predovšetkým nasledujúce zmeny nariadenia o zneužívaní trhu a nariadenia o prospekte, vďaka ktorým budú povinnosti uložené na emitentov na rastových trhoch MSP primeranejšie, pričom sa však zachová integrita trhu:

  • efektívnejšie administratívne zaťaženie, ktorým sa zachová integrita trhu a informovanosť investorov, najmä pokiaľ ide o povinnosti v oblasti podávania správ o osobách, ktoré majú prístup k informáciám citlivým z hľadiska ceny („zoznamy osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám“),
  • miernejší „prospekt“, ktorý viac vyhovuje potrebám MSP, ktoré už sú kótované na rastovom trhu MSP.

Ďalšie kroky

Parlament odhlasoval svoju pozíciu k návrhu o kótovaní MSP 7. decembra 2018. Rokovania medzi Radou a Parlamentom sa preto môžu začať.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices