peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ zosúladí poplatky za cezhraničné platby v eurách

EÚ sa usiluje o dosiahnutie lacnejších platieb v eurách. Cena za platby alebo výber hotovosti v eurách kdekoľvek v EÚ bude už čoskoro rovnaká ako doma.

Rada prijala nariadenie o zosúladení nákladov na cezhraničné platby v eurách medzi krajinami eurozóny a členskými štátmi mimo nej a o zvýšení transparentnosti poplatkov v súvislosti so službami menovej konverzie v celej EÚ.

Od roku 2002 sa na cezhraničné a vnútroštátne platby v eurách v rámci eurozóny uplatňujú rovnaké poplatky, avšak cezhraničné platby v eurách z krajín mimo eurozóny podliehajú vysokým poplatkom.

Reformou sa zosúladia poplatky za cezhraničné platby v eurách za služby, ako sú napr. úhrady, platby kartou alebo výbery hotovosti s poplatkami za zodpovedajúce vnútroštátne platby v rovnakej hodnote v národnej mene členského štátu, v ktorom sa nachádza poskytovateľ platobných služieb, ktorého služby využíva príslušný používateľ platobných služieb. Týmto opatrením sa rozšíria výhody lacných cezhraničných prevodov v eurách na ďalších 150 miliónov spotrebiteľov z krajín, ktorých menou nie je euro, a na potenciálnych 2,5 miliardy transakcií za rok.

Okrem toho sa zavedú ďalšie požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o poplatky za služby menovej konverzie. Keď spotrebitelia v zahraničí platia platobnou kartou alebo vyberajú hotovosť, môžu si zvoliť, či chcú platiť v miestnej mene alebo v mene svojej domovskej krajiny. Podľa nových pravidiel budú spotrebitelia pred touto voľbou informovaní o uplatniteľných poplatkoch. Dosiahne sa to zavedením povinnosti zverejniť uplatňované poplatky ako percentuálne zvýšenie všetkých poplatkov za menovú konverziu prevyšujúcich posledný dostupný výmenný kurz ECB. Touto novou úrovňou transparentnosti sa má zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, čím sa posilní hospodárska súťaž medzi rôznymi poskytovateľmi služieb menovej konverzie.

Viac..  Orbán: Ekonomická spolupráca je základom spolupráce medzi Nemeckom a Maďarskom

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices