Moedas
Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas. PHOTO: © European Union- EP.

Európa musí prehĺbiť svoju inovačnú kapacitu a schopnosť riskovať

Komisia pred zasadnutím Európskej rady o inovácii, priemysle a konkurencieschopnosti, ktoré sa uskutočnilo 21. – 22. marca, prijíma kľúčové kroky v záujme založenia Európskej rady pre inováciu.

Globálna hospodárska súťaž sa zintenzívňuje a Európa musí prehĺbiť svoju inovačnú kapacitu a schopnosť riskovať, aby mohla súťažiť na trhu, ktorý čoraz viac závisí od nových technológií. Junckerova Komisia preto zavádza Európsku radu pre inováciu (EIC), aby európske vedecké objavy premenila na obchodné príležitosti, ktoré by sa mohli rýchlejšie rozširovať. EIC je v súčasnosti v pilotnej fáze a od roku 2021 bude plnohodnotne fungovať ako súčasť ďalšieho výskumného a inovačného programu EÚ s názvom Horizont Európa.

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas povedal: „S Európskou radou pre inováciu neponúkame len peniaze. Vytvoríme komplexný inovačný systém, aby sa Európa dostala na popredné miesto v oblasti strategických technológií a inovácií, ktoré budú formovať našu budúcnosť, ako je umelá inteligencia, biotechnológia a energia s nulovými emisiami. Musíme sa zamerať na potreby inovátorov, lebo práve oni budú vytvárať pracovné miesta, posilňovať našu globálnu konkurencieschopnosť a zlepšovať náš každodenný život.“

Komisia začala pilotnú fázu EIC v roku 2017. Zaviedla verejné výberové konania a osobné pohovory s cieľom identifikovať a financovať najinovatívnejšie startupy a malé a stredné podniky (MSP) v Európe. Odvtedy už celkové financovanie vo výške viac ako 730 miliónov eur využilo 1 276 mimoriadne inovačných projektov.

Komisia oznamuje dôležité kroky, vďaka ktorým sa počas zvyšných dvoch rokov pilotnej fázy EIC úsilie bude môcť ešte zintenzívniť:

  • Financovanie vo výške viac ako 2 miliardy eur v rokoch 2019 – 2020 určené inovačnému reťazcu: „priekopnícke“ projekty na podporu vyspelých technológií z výskumnej základne a „urýchľovacie“ financovanie na podporu startupov a MSP, aby rozširovali inovácie do takej miery, že dokážu prilákať súkromné investície (otvorí sa v júni). V rámci tohto „urýchľovacieho“ financovania budú podniky mať možnosť čerpať zmiešané financovanie (granty a kapitál) až do výšky 15 miliónov eur.
  • Komisia vymenuje 15 až 20 inovačných lídrov do poradného výboru EIC, ktorý bude dohliadať na pilotnú fázu EIC, bude pracovať na jej budúcej podobe a celosvetovo ju propagovať. Novátori z celého ekosystému sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 10. mája.
  • Komisia najme prvú skupinu „programových manažérov“ so špičkovými odbornými znalosťami v oblasti nových technológií s cieľom poskytovať projektom nepretržitú praktickú podporu. Výberové konanie bude uverejnené čoskoro.
  • Komisia takisto oznamuje, že v rámci súčasného pilotného projektu EIC vybrala ďalších 68 dodatočných startupov a MSP na celkové financovanie vo výške 120 miliónov eur. Víťazné podniky sa zameriavajú napríklad na rozvoj elektronických platobných technológií založených na blockchaine, nové energeticky účinné obrazovky či riešenia toho, ako bojovať proti hluku z dopravy (rozdelenie príjemcov podľa krajiny a odvetvia).
Viac..  Martin Hojsík: Umelá inteligancia dokáže nielen pomôcť, ale vie byť aj veľmi zlým pánom

Vzhľadom na rastúci hospodársky význam prelomových a disruptívnych inovácií a vychádzajúc z rýchleho úspechu pilotného projektu EIC Komisia navrhla pre EIC v rámci Horizontu Európa, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií na roky 2021 – 2027, vyčleniť 10 miliárd eur.

Súvislosti

Hoci Európa má len 7 % svetovej populácie, realizuje sa tu 20 % investícii do výskumu a vývoja a uverejňuje sa jedna tretina všetkých špičkových vedeckých publikácií. Európa navyše zastáva vedúce postavenie v takých priemyselných odvetviach, ako je farmaceutický a chemický priemysel, strojárstvo a móda. Európa sa však musí ešte viac usilovať o to, aby sa excelentnosť premietala do úspechov a aby umožnila vznik globálnych lídrov na nových trhoch založených na inováciách. Týka sa to najmä inovácií opierajúcich sa o úplne nové technológie (prelomové) alebo trhy (disruptívne).

V júni 2018 Komisia navrhla doteraz najambicióznejší program pre výskum a inovácie Horizont Európa s navrhovaným rozpočtom na roky 2021 – 2027 vo výške 100 miliárd eur. Návrh stavia na príspevku Komisie k stretnutiu lídrov EÚ, ktoré sa uskutoční 16. mája v Sofii. Témou je „Obnovený európsky program pre výskum a inovácie – Príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť“. Komisia v tomto príspevku zdôrazňuje potrebu založenia Európskej rady pre inováciu a ďalších krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2018 podporila zriadenie EIC v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu (2021 – 2027). Lídri EÚ vyzvali Komisiu, aby v zostávajúcom období programu Horizont 2020 začala novú pilotnú iniciatívu týkajúcu sa prelomových inovácií s cieľom pripraviť cestu pre plnohodnotnú EIC v rámci programu Horizont Európa.

Európska rada pre inováciu je súčasťou širšieho ekosystému, ktorý EÚ zavádza na to, aby európske inovatívne podniky, ktorých je neúrekom, mohli využiť každú príležitosť stať sa svetovými priekopníkmi. Ďalšie iniciatívy zahŕňajú program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU), Investičný plán pre Európu (EFSI), činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu, akčný plán únie kapitálových trhov na zlepšenie prístupu k financiám či návrh smernice o platobnej neschopnosti podnikov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices